Navigera till sidans huvudinnehåll

Nutritionspump för enteral nutrition - regler för förskrivning

För vem?

För personer med undernäring eller risk för undernäring i kombination med ytterligare medicinsk diagnos där förskrivaren bedömt att gravitationsmatning eller sprutmatning inte fungerar tillfredsställande.

Mål med hjälpmedlet

Tillgodose energi och näringsbehov via sondnäring.

Förskrivare

  • Dietist.
  • Specialistläkare.
  • Sjuksköterska efter samråd med dietist eller specialistläkare.

Antal

Endast en pump kan förskrivas.

Uppföljning

Uppföljning enligt förskrivningsprocessen.

ISO koder

15 09 90 Nutritionspumpar

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2021-11-09

Version

5.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Britt Forsberg

Dokument-ID

85853

Källa

Evolution