Navigera till sidans huvudinnehåll

Automatisering av journaldata till kvalitetsregister

Överföring av journaldata till kvalitetsregister kan göras på olika sätt, här nedan beskrivs tre olika sätt:

  1. Kvalitetsregister med enbart manuell registrering
  2. Kvalitetsregister med automatiserad överföring via NKRR
  3. Kvalitetsregister med automatiserad överföring egenutvecklad

Det är kvalitetsregistret som avgör vilken metod för automatisk överföring som ska användas. Journalsystemet kan behöva anpassas för att kunna skicka data på önskat sätt.

Informationsspecifikation är ett regelverk för överföringen

Kvalitetsregistret efterfrågar specifik journaldata, i en informationsspecifikation ska det framgå vad registret efterfrågar och hur de kan ta emot journaldata. Det ska framgå vilka regelverk som gäller för respektive variabel, till exempel vilken/vilka koder som ska användas eller om det finns tidsramar som påverkar överföringen. Det ska även framgå hur den automatiska överföringen triggas igång.

Strukturerad journaldata i Cosmic är en förutsättning

Regionernas ansvar när det gäller automatisk överföring är att anpassa journalsystemet och skapa möjlighet för strukturerad journaldata som går att överföra, det handlar ofta om kodning. Mycket journaldata är redan kodad, till exempel läkemedel och laboratorievärden men även journaltext kan struktureras och kodas. Detta görs genom att fritext byts ut mot fasta val som kan kopplas till koder och vilket möjliggör automatisk överföring till kvalitetsregister.

För att journaldata sedan ska överföras automatiskt behöver den dokumenteras på rätt ställe i Cosmic.

Automatisk överföring Modul i Cosmic
ATC-koder för läkemedel Läkemedelsmodulen
ICD-koder för diagnoser Diagnosverktyg
KVÅ-koder för åtgärder Diagnosverktyg
NPU-koder för labbvärden BoS
Fasta val med hjälp av vallistor som kodas (snomed-koder) Journalmall
Numeriska värden Journalmall
Organisation HSA-id
Patient Personummer
Tidpunkt ÅÅÅÅMMDD
Kontakttyp Vårdkontakttyp

Förvaltning