Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Comprima 3.7 systeminformation

Läsa gamla bifogade filer

Efter uppgradering till R8.2.05 uppstår det ibland problem när man försöker läsa gamla bifogade filer.

LÄNK: Problem att läsa gamla bifogade filer i Cosmic

Ny version av Comprima

2019-05-22 skedde en uppgradering till Comprima 3.7. Uppdaterade manualer och arbetsbeskrivningar finns.

Comprima är ett digitalt arkivsystem för exempelvis journalhandlingar. Inskannade journalhandlingar kan nås via Cosmic. Den som arbetar i Arkivet med att skanna in journalhandlingar, loggar in i Comprima via Start/Alla program/ Comprima Desktop. Andra typer av dokument, exempelvis personalakter kan också nås via denna inloggning.

Rekommenderad skannerinställning för TW-Brother ADS-1700W

För att uppnå bästa kvalitet vid skanning av dokument i Cosmic/Comprima med skannern TW-Brother ADS-1700W , rekommenderas följande inställnigar:

 

Skapa en ny profil genom att trycka på (+).
Skriv texten " Scanna journal Cosmic".
Sätt inställningar enligt bilden.
Välj " Spara".

Om du inte vill skapa en  profil själv kan "Foto" rekommenderas.
Glöm inte att ändra " Dokumentstorlek" till A4.
Vid val av  profilen "Text" blir texten något sämre och är därför inte vad som rekommenderas.  

Beställning av pappersjournal och mikrofilm

Beställning av pappersjournal och mikrofilm sker via Cosmic/Externa applikationer/Comprima. De mikrofilmade journalerna finns under mappen Gammal journal

Arbetsbeskrivning för denna process finns i Manual Beställa journal från Arkivet via Cosmic/Comprima

Personal i arkiven hanterar beställning/utlåning/återlämning via inloggning i Comprima Desktop 3.7. Cosmic-användarna kan se om gammal journal finns och göra beställningar via Cosmic i Comprima Webb 3.7. Man kan dock inte se själv om journalen är utlånad eller inte och man kan heller inte själv registrera vidareutlåning av journalen utan måste då vända sig till arkiven.

Arbetsbeskrivning för hur personal i Arkiven hanterar beställning/utlåning/återlämning av pappersjournal finns i Manual Registrering av journaler i Arkiven Beställning/Utlåning/Återlämning.
Indexering av inskannade dokument

Alla dokument är inskannade via en fastställd indexering så att de ska vara lätta att hitta.

Nationell spärrtjänst och loggningsfunktioner

I nuläget är funktionerna för att hantera spärrar via Nationella spärrtjänsten och loggfunktionen vid uthopp från Cosmic till Comprima inte aktiv i vår installation av Comprima 3.7. Fortsatt arbete kommer att ske med dessa funktioner.

När används Comprimas olika delar?

  • Comprima 3.7 Webb: Du använder Comprima via din inloggning i Cosmic, som en del av ditt arbete i patientjournalen.
  • Comprima 3.7 Desktop: Du använder Comprima via användarnamn och lösenord. I ditt arbete i Arkivet gör du inskanningar av dokument i Comprima, lånar ut arkiverade pappersjournaler, mikrofilm etc. Du kan också vara användare av Comprima i samband med hantering av personalakter. Observera att dessa två delar av Comprima Desktop inte har någon koppling till varandra. Vad du kan läsa och göra i respektive del, styrs av behörighetstilldelning. Du loggar i Comprima Desktop via Start – Alla program- Comprima Desktop

För övrig information se mappar Manualer, Rekommenderade arbetssätt samt Övrigt. 

Ansvariga

Systemägare: Anette Peterson, hälso-sjukv.strateg, Folkhälsa och sjukvård
Systemförvaltare: Mårten Ärlig, sektion e-hälsa
Kontaktperson: Susann Menyer, sektion e-hälsa