Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar primärvårdens övergång till ICD-10-SE

Var hittar jag söktjänsten för koderna hos Socialstyrelsen?

Socialstyrelsens söktjänst finns här: ICD-10-SE - Socialstyrelsen - Klassifikationer den är väldigt användbar, klickar man på respektive diagnos får man upp viktig information, ex. innefattar och utesluter samt en del förklaringar och hänvisningar till andra diagnoser.

En liten fråga om förkylning: När vi använde primärvårdskoder använde vi J06 för förkylning. Är det mer korrekt att använda J009 ICD10-kod nu?

Nej, J009 är endast avsedd för att användas vid speciella globala pandemiförhållanden som definieras av WHO alltså INTE vid vanliga förkylningar. Se förklaring ICD-10-SE - J06 - Socialstyrelsen - Klassifikationer samt bild:

J06 som ni använt tidigare avser "Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisation" och kan fortsatt användas men med fjärdedeposition, ex. "J06.9 Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad"

Om patient har en kontusion men vi inte vet vad som orsakat detta, inte patienten heller vet, inte märkt när det inträffade, vad är orsaks- och platskod för det?
Patinten söker alltså för smärta

Koda för var kontusionen sitter samt ospecificerad plats- och orsakskod  Skadehändelser med oklar avsikt. I Cosmic blir det så här:  

Kan man ändra texten i koden och skriva "misstänkt". Vi vet att vi inte får koda för något som är misstänkt.

Nej, fram tills diagnosen är fastställd kodas symtomdiagnos.

Får man "efterkoda"?

Nej, det är inte tillåtet att ändra diagnoskoder i efterhand.

Kommer vi att få tillgång till en lathund med vanliga primärvårdskoder?

Ja, det finns en lathund med exempel för de 30 vanligaste P-koderna som används i primärvården. Den ligger som nedladdningsbar Excelfil. 

Ska primärvården börja registrera koder? DRG?

Nej, det är endast specialistvården som gör det.

Hur kodar ni sömnstörning?

Om det inte är en sömnstörning som är relaterad till psykiskt mående använder ni koder från kapitel 6 Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99). När vi inte vet orsaken eller har en exakt diagnos går det bra att använda G47.9 Sömnstörning ospecificerad.

Om det är en sömnstörning som har emotionella orsaker kan det vara aktuellt att använda någon av koderna F51.0 – F51.9 beroende på diagnosen som fastställs.

R 79 Onormalt fynd vid blodprovsundersökning använder vi vid tex förhöjda leverprover. Vad ska vi välja framöver istället?

Ni kan använda R79.9 Onormal blodkemi, ospecificerad och ändra texten till förhöjda levervärden eller vilket prov som avses. Sök på Socialstyrelsens sida vid osäkerhet, det är bästa källan.

Hur kodas GERD? Gastroesofagal refluxsjukdom   K21. ?? 
Om läkaren inte specificerar

Välj den kod nedan som är relevant K21.0 alt.K21.9,  framgår det inte av anteckningen, återkoppla till behandlande vårdpersonal. När ni använder er av söktjänsten på ICD-10-SE - Socialstyrelsen - Klassifikationer så tänk på att ni kan klicka på diagnosen för att se innefattar och utesluter samt annan info om koden.

Vid allergi (T78.4), om man inte vet och det framgår inte vilken typ av allergi, vilken orsakskod ska det vara då? Men vid utskrift av läkemedel har man ju inte en pågående reaktion, det är väl därför Z91 har uppmanats att användas just vid utskrift av recept?

Z91.0 innefattar många olika allergier och är aktuell vid ex. receptförnyelse om det är en allergi som inte är akut för stunden, se bild:

Om patienten söker för  pågående allergi så använder man kod för den specifika allergin.

Alternativt om man inte vet vad som orsakat allergin T78.4 + X58.99 eller X59.99

Jag förstår verkligen inte varför man kan inte får använda "Hämta alla" MEN man får använda patientöversikten, där ser man ju alla koder och annan information. Jättekonstigt. Blir ju ingen sekretess.

Dels ser ni för mycket, vilket man i och för sig även gör i patientöversikten, men risken då ni går in via "Hämta alla" är att man hämtar hem diagnosen (det är ju enkelt att bara klicka..) och rätt som det är så hänger det med någon åtgärdskod eller orsaks- och platskod. Vi ser att detta händer rätt frekvent tyvärr, det kan vara koder som är flera år gamla och då förstår vi att man har varit långt upp listan och letat. Några exempel är de patienter som hade fått med åtgärdskod XS100 Oplanerad inskrivning till slutenvård och efterföljande åtgärder som gjorts vid ett vårdtillfälle flera år tidigare. Det finns även exempel på när man återanvänt en gammal skadekod med medföljande plats- och orsakskoder. Det blir väldigt fel i den data vi rapporterar in till Socialstyrelsen med mera samt väldigt konstigt i journalen. Som vi ofta påpekar ska diagnoser sättas utefter tänket här och nu.

Vad gör vi med alla läkare som inte dikterar specifika diagnoser, tex osteoporos, diabetes ?

Lyft detta på er enhet och förklara det viktiga, vi kan gärna komma med på ex. ett APT och prata lite kodning. Hör av er via vår funktionsbrevlåda.

Ska vi använda öppen eller sluten fraktur, läkaren dikterar ju inte detta.

Se förklaring i bild nedan från ICD-10-SE - Socialstyrelsen - Klassifikationer 

Återkoppla även till ansvarig vårdpersonal.