Navigera till sidans huvudinnehåll

Förvald mall i Analysyta

I Analysyta går det att ha en mall förvald för en arbetsenhet. Det innebär att mallen kommer visas som förvald för alla som loggar in på enheten.

Beställning av förvald mall skickas via Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa

Ange vilken mall som ska vara förvald samt för vilken/vilka arbetsenheter. Arbetsenhetens namn visas i rutan ”Arbetsenhet” i inloggningsvyn i Cosmic. Namnet är oftast en förkortning, t.ex. ”Med C avd Eks”.

Exempel:
Rubrik: Beställning av förvald mall i Analysyta
Fråga gällande: Förvald mall i Analysyta: Kliniska parametrar
Arbetsenheter: Ort A Eks, Ortopedavdelning Vmo, Ort A Ortopedi Jkp