Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar Taligenkänning

Frågor och svar

Måste jag använda TIK?

Nej. TIK är ett komplement och kan användas för att mata in text istället för tangentbordet.

Finns TIK installerade på alla datorer?

Från vecka 12 2022 finns TIK installerat i Cosmic för användare med licens för TIK.

Hur startar jag TIK?

Klicka på ikonen som ser ut som en flamma, nere i vänstra hörnet på Cosmic-fönstret. För att starta upp TIK behöver man ha en diktafon inkopplad man kan sedan koppla ur den.

Måste jag ha en diktafon när jag taligenkänner eller kan jag använda ett vanligt head-set?

Man kan använda ett headset när man taligenkänner. Kruxet är att en diktafon måste vara inkopplad på datorn för att kunna starta TIK initialt. Den kan sedan kopplas ur och headsetet fungerar så länge inte TIK startas om.

Om jag inte har en diktafon, vad gör jag då?

Diktafoner går att beställa via Tjänstekatalogen.

Följer inställningarna på diktafonen med när jag loggar in på en annan dator?

Om du har en likadan diktafonmodell på den andra datorn kan inställningarna användas, annars inte. Ett alternativ kan vara att ta med sig diktafonen till den andra datorn.

Kan jag använda TIK för att hoppa mellan sökord?

Ja, det kan du genom att säga ”nästa” eller ”föregående”. Det går även att programmera knappar på diktafonen till att hoppa till nästa eller föregående sökord.

Ibland tolkar TIK siffror till bokstäver (t.ex. 4 -> fyra) och ibland som siffror. Vad beror det på?

TIK följer svenska skrivregler. Där skrivs siffror ut med bokstäver t.o.m. tolv. För att skriva siffran tolv säg ”siffra tolv”. Från 13 skrivs de ut med siffror. Undantaget är när man säger siffran tillsammans med en enhet, t.ex. ”4 dioptrier”. Då tolkar TIK det på rätt sätt. Läs mer om detta i manualen.

Jag tycker att TIK särskriver vissa ord trots att jag säger dem som ett. Hur undviker jag det?

Börja med att rätta de ord som särskrivs och se om det hjälper. Om det trots upprepade rättningar fortfarande skrivs som två ord eller med bindestreck, prova att lägga in det i din ordlista.

Vissa namn (kollegor, platser,…) har TIK svårt att tolka. Hur hanterar jag det?

Lägg in namnen i din ordlista.

Namn på en del läkemedel tolkas inte rätt och verkar saknas. Vad gör jag då?

Lägg in namnet i din ordlista.

Kommer den centrala ordlistan att automatiskt uppdateras med nya läkemedel?

Det finns idag ingen funktionalitet för det.

Måste jag spara mina TIK-korrigeringar i Cosmic för att de ska sparas i min röstprofil?

Nej, de sparas i din profil så fort du har gjort korrigeringen.

Vad händer om jag råkar lägga till ett ord i min privata ordlista som redan finns i den gemensamma?

Ingenting, förutom att TIK i första hand använder ordet i din egen ordlista.

Om någon vill ha en autotext som jag har gjort. Vad gör jag då?

Den som är ordlistansvarig på din enhet kan göra autotexter, röstkommandon och ord tillgängliga för alla på enheten.

Kan olika verksamheter dela ordlista?

Det går inte att dela ordlista mellan olika verksamheter.

Kan jag använda TIK i andra program utanför Cosmic?

TIK går att använda i många andra program, t.ex. Outlook och Word. Det enklaste är att prova. Om det inte fungerar kommer din text att visas i dikteringsrutan. Man måste dock starta funktionen i Cosmic.

När jag säger ”utan anmärkning” så tolkar TIK det som ”u.a”. Varför?

Just nu fungerar det så. Prova istället att säga ”utan__ anmärkning” med en hörbar paus emellan.

Hur hanterar jag information till vårdadministratörerna som jag tidigare pratade in i diktatet?

Vår rekommenderade lösning är att du skapar ett meddelande i Messenger med en funktionsbrevlåda för vårdadministratörerna som mottagare och sedan talar in ditt meddelande där.

Alternativet är att göra ett vanligt diktat med den informationen.

Om jag vill diktera i Cosmic som vanligt? Kan jag göra det?

Ja, det är inga problem.

Jag försöker att använda TIK men allt jag säger hamnar i en liten blå ruta. Vad har hänt?

Den blå rutan kallas för dikteringsrutan. Den dyker upp när TIK inte har hittat någon plats att lägga in texten på. Det kan bero på att markören varit placerad på en plats där det inte går att skriva in text eller att programmet du försöker använda TIK i inte är kompatibelt. 
Texten i dikteringsrutan kan dock lätt kopieras in där du vill ha den. Se manualen för mer information.

Kan jag fortfarande använda tangentbord och mus när jag taligenkänner?

Ja, TIK är ett komplement till tangentbord och mus, ingen ersättare. Efter ett tag kommer du att känna vilka uppgifter de olika inmatningsverktygen är bäst lämpade för.

Hur avslutar jag en TIK-licens?

Uppsägning av TIK-licens görs via tjänstekatalogen under Kategori/Självservice/Uppsägning.

Frågor och svar från uppföljningsmöten

Labbsvar blir inte rätt när man använder TIK

Genom att arbeta med ordlistan kan man få många labbsvar att skrivas rätt. Det man ska tänka på när man lägger in ord i ordlistan är att i första hand klicka på "Ange ordet som du skulle uttala det". Det vill säga man skriver in ordet så som det låter till exempel för levervärdet ALAT lägger man att det uttalas "A latt" i text, se exempel nedan.

Fler exempel:

  • ASAT läggs in som uttal "A satt"
  • HF pef läggs in som uttal "häff peff"