Navigera till sidans huvudinnehåll

Införandeprocess av automatisk överföring av vitalparametrar - Vårddokumentation

Akutmottagningar och slutenvårdsavdelningar 

Akutmottagningen i Eksjö har varit pilotenhet under januari 2022. Resultatet från pilotprojektet var positivt och de har fortsatt att använda funktionen även efter pilotperioden.

Övriga akutmottagningarna och slutenvårdsavdelningar kommer få möjlighet att använda funktionen med automatisk överföring av vitalparametrar efter uppgraderingen av Cosmic vecka 22 (2022).

Medicinteknisk utrustning

Verksamheten ansvarar för att utrustning som klarar funktionen finns. Befintliga monitorer kan behöva uppgraderas för att klara funktionen. Medicinsk teknik ansvarar för detta, arbetet pågår och beräknas vara klart vecka 22. När det gäller inköp av nya monitorer pågår det en upphandling som kommer vara klar tidigast i hösten 2022. Inköp kan efter det ske enligt gällande rutiner för inköp av medicinteknisk utrustning på respektive sjukhus.

Primärvård och öppenvård

För primärvården och öppenvården krävs ytterligare utredning innan användandet av automatisk överföring av vitalparametrar är möjlig. När mer information kring detta kommer presenteras det på denna sida.

PEWS, Obstetrisk NEWS2 och högflödessyrgas

För PEWS, Obstetrisk NEWS2 och högflödessyrgas kommer rekommenderat arbetssätt efter vecka 22 innebär att kliniska parametrar för dessa patientgrupper ska dokumenteras i journaltabell. För att få en sammanhållen journalföring kommer dokumentation i journaltabell även att gälla för enstaka parametrar. Detta innebär att det inte går att använda automatisk överföring av vitalparametrar för dessa patientgrupper. Anledningen till det är att det saknas teknisk funktionalitet att visa PEWS, Obstetrisk NEWS2 och högflödessyrgas i analysytan, patientöversikten och enhetsöversikten.