Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om tillfällig lösning vid krasch av Cosmic

Information om tillfällig lösning vid krasch av Cosmic i samband med bindestreck i kombination med mellanslag i adress

Det går just nu inte att läsa eller skriva journalanteckning för personer som har bindestreck med intilliggande mellanslag i adressen. Cosmic kraschar när användaren försöker plocka fram dessa patienter i Cosmic. Felet har uppstått i samband med att PU-tjänsten (personuppgiftstjänsten) införts.

Det är rapporterat till Cambio som en blocker (med Jira SWE-52654), vilket innebär att vi förväntar oss en snabb lösning.

Vi har valt att i detta läge undvika bred nyhet till alla Cosmic-användare eftersom relativt få berörs och personal som drabbas kommer att kontakta Kundservice.

Sektion e-hälsa behöver följande information för att i efterhand kunna följa upp ärendet:

 • Personnummer på den patient som utlöser krasch
 • Vilken enhet som anmält
 • Person som anmält
 • Telefonnummer på den som anmält ärendet

Skickas till e-hälsas funktionsbrevlåda e-halsa@rjl.se

Information kring hantering innan problemet är åtgärdat

För att kunna läsa journalanteckningar för aktuella patienter får NPÖ, Nationell patientöversikt, användas.

För att kunna hantera åtgärder kring patienten rekommenderas följande tillfälliga arbetssätt:

 1. Skapa reservnummer.
 2. Hantera patienten utifrån rutiner för reservnummer.
 3. Om diktat skapas undvik helst att skriva diktatet, ha det oskrivet så går det att lyssna från journalen. Anledningen till detta är att det ska enkelt gå att skriva diktatet på det riktiga personnumret när felet är åtgärdat.
 4. Patienten får med sig reservnummer och uppmanas att ta med sig det vid eventuellt nästa besök.
 5. Om patienten kommer tillbaka innan felet är avhjälpt används reservnummer som är skapat sedan tidigare.
 6. När problemet är åtgärdat ska så mycket som möjligt flyttas till rätt personnummer.
 7. Någon från e-hälsa kommer att höra av sig för att vara behjälplig.
 8. Information till patient om att problemet är löst och att reservnumret inte längre behövs.