Navigera till sidans huvudinnehåll

Lösenordshantering Cosmic - Primärvård och Sjukhus

Lösenordshantering primärvård Cosmic

Lösenordshanteringen ska följa de regler som är framtagna i Landstinget i
Jönköpings län. Det betyder att nya lösenord lämnas ut dagtid via ITkontaktpersoner. Eftersom en datoriserad patientjournal som Cosmic kräver att vårdpersonal har åtkomst till journalen även kvällar, nätter och helger måste det finnas en möjlighet att dela ut ”glömda” lösenord även dessa tider då inte IT-kontaktperson finns i tjänst. Vid dessa tider ska nya lösenord bara lämnas ut i yttersta nödfall enligt rutin nedan.

Rutin för utlämnande av lösenord.

Rutinen gäller för personal som arbetar på Jourcentralen Jkp, Jourcentralen Vmo eller Jourcentralen Eks. Utlämning av lösenord helger och kvällar sker genom att den sjuksköterska som finns i tjänst på jourcentralen ringer till IT-centrums kundservice. Beredskapsjouren för Cosmic tar hand om ärendet. Personen måste kunna uppge användarid och personnummer, samt vilken IT-kontaktperson som skulle hanterat ärendet dagtid. Beredskapsjouren skapar ett nytt lösenord och
ringer åter till jourcentralen, (alternativt akutmottagningen i Värnamo på telefon 0370-974 02- gäller fram till 20 juni 2010), och meddelar lösenordet.
Sjuksköterska som tar emot lösenordet identifierar personen genom kontroll av ID-handling och vidarebefordrar lösenordet. Lösenordet ska därefter bytas direkt vid inloggningen. 

Uppföljning

En uppföljning av alla lösenord som utlämnats på obekväm arbetstid sker
kontinuerligt. Det betyder att beredskapsjouren dokumenterar ner alla som fått lösenord nattetid. Denna lista kontrolleras dagen efter med ansvarig ITkontaktperson som uppgetts vid begäran av lösenord.

Lösenordshantering sjukhus Cosmic

Lösenordshanteringen ska följa de regler som är framtagna i Landstinget i Jönköpings län. Det betyder att nya lösenord lämnas ut dagtid via IT-kontaktpersoner.

Eftersom en datoriserad patientjournal som Cosmic kräver att vårdpersonal har åtkomst till journalen även kvällar, nätter och helger måste det finnas en möjlighet att dela ut ”glömda” lösenord även dessa tider då inte IT-kontaktperson finns i tjänst. Vid dessa tider ska nya lösenord bara lämnas ut i yttersta nödfall enligt rutin nedan.

Rutin för utlämnande av lösenord

Rutinen gäller för personal som arbetar på Höglandssjukhuset samt Värnamo sjukhus. Utlämning av lösenord helger och kvällar sker via IT-kontaktperson/vårdadministratör på akutmottagningen. Nattetid då inte IT-ko ntaktperson/vårdadministratör finns i tjänst ringer personen som glömt sitt lösenord till IT-centrums kundtjänst. Beredskapsjouren för Cosmic
tar hand om ärendet. Personen måste kunna uppge användarid och personnummer, samt vilken IT-kontaktperson som skulle hanterat ärendet dagtid. Beredskapsjouren skapar ett nytt lösenord och ringer medicinakuten i Eksjö på telefon 0381-352 01, alternativt akutmottagningen i Värnamo på telefon 0370-69 74 02 (helger kl 8.00-21.00) eller 0370-69 74 03 (nätter) och meddelar lösenordet. Personalen (sjuksköterska eller undersköterska) som tar emot lösenordet identifierar personen genom kontroll av ID handling och vidarebefordrar lösenordet. Lösenordet ska därefter bytas direkt vid inloggningen.

För personal på Ryhov gäller samma regler som tidigare med utlämnande av lösenord via ITkontaktperson/vårdadministratör på akutmottagningen även nattetid.

Uppföljning 

En uppföljning av alla som lösenord utlämnat på obekväm arbetstid sker kontinuerligt. Det betyder att beredskapsjouren dokumenterar ner alla som fått lösenord nattetid. Denna lista kontrolleras dagen efter med ansvarig IT-kontaktperson som uppgetts vid begäran av lösenord.