Navigera till sidans huvudinnehåll

Ny mall i Analysyta

Sidan är under uppbyggnad.

Det är möjligt att skapa en mall utifrån t.ex. en specialitet eller diagnos/tillstånd. Det går att välja t.ex. läkemedel och specifika labbvärden som är vanligt förekommande.

För att beställa en ny mall: Resonera i första hand med övriga enheter inom samma klinik alternativt inom samma specialitet för en gemensam mall. Finns det en befintlig mall för en specialitet t.ex. Övervakning ortopedi skapas inte ytterligare en mall för ortopedi om det inte finns särskilda skäl till det, den befintliga mallen får istället justeras enligt överenskommelse.

Valbara värden
En mall kan innehålla värden från följande grupper:

  • Klinisk kemi
  • Läkemedelslista
  • Kliniska parametrar
  • Vätskebalans

Värden presenteras gruppvis enligt ovan. Det går att välja inbördes ordning inom en grupp, men det är inte möjligt att blanda värden från en grupp med värden från en annan grupp.

För grupperna kliniska parametrar och vätskebalans är det på grund av tekniska begränsningar endast följande värden som är möjliga att visa i Analysyta:

  • Kliniska parametrar:

Andningsfrekvens
Blodtryck
BMI
Kroppstemperatur
Kroppsvikt
Längd
NEWS2
Puls
Smärta (NRS) Vila/Rörelse
SpO2 (pox)

  • Vätskebalans:

Blödning (Förlust)
Drän (Förlust)
Enteral nutrition (Tillförsel)
Exsudat (Förlust)
Faeces (Förlust)
Kräkning (Förlust)
Oralt (Tillförsel)
Parenteral vätska (Tillförsel)
Perspiratio (Förlust)
Stomi (Förlust)
Urin (Förlust)
Ventrikelsond (Förlust)


Skicka beställning
Skicka in beställning via Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa

Om mallen även ska vara förvald för en eller flera enheter går det att beställa samtidigt, ange då information enligt instruktioner som finns här: Förvald mall i Analysyta-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Befintliga mallar i Analysyta: 

Blodtransfusion
Diabetes
Feberutredning
Kliniska parametrar 
Sepsis
Vancomycinbehandling
Vätskebalans
Övervakning ortopedi
Övervakning slutenvård