Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Analysyta, skapa anpassad mall

Anpassad mall i Analysyta

Det är möjligt att skapa en mall utifrån till exempel specialitet, diagnos eller ett tillstånd. Det går att välja till exempel läkemedel och specifika labbvärden som är vanligt förekommande.

Valbara värden i en mall

En mall kan innehålla värden från följande grupper:

 • Klinisk kemi
 • Läkemedelslista
 • Kliniska parametrar och vätskebalansvärden
 • Summa vätskebalans

Värden presenteras gruppvis enligt listan ovan. Det går att välja inbördes ordning inom en grupp, men det är inte möjligt att blanda värden från en grupp med värden från en annan grupp.

För grupperna kliniska parametrar, vätskebalansvärden och summa vätskebalans är det på grund av tekniska begränsningar endast följande värden som är möjliga att visa i Analysyta:

Kliniska parametrar och vätskebalansvärden:

 • Andningsfrekvens
 • Blodtryck
 • BMI
 • Kroppstemperatur
 • Kroppsvikt
 • Längd
 • NEWS2
 • Puls
 • Smärta (NRS) Vila/Rörelse
 • SpO2 (pox)
 • Blödning (Förlust)
 • Drän (Förlust) *
 • Enteral nutrition (Tillförsel)
 • Exsudat (Förlust)
 • Faeces (Förlust)
 • Kräkning (Förlust)
 • Oralt (Tillförsel)
 • Parenteral vätska (Tillförsel)
 • Perspiratio (Förlust)
 • Stomi (Förlust)
 • Urin (Förlust) **
 • Ventrikelsond (Förlust)

Summa vätskebalans:

 • Total Energi (kcal)
 • Totalt in och ut
 • Vätskebalans

* = Visar även värden som registrerats för Pleuradränage i fönstret Vätskebalans. Om registreringar görs på både drän och pleudradränage i fönstret Vätskebalans visas den totala summan i Analysytan.
** = Visar även värden som registrerats för Nefrostomikateter i fönstret Vätskebalans. Om registreringar görs på både urin och nefrostomikateter i fönstret Vätskebalans visas den totala summan i Analysytan.

Blodsockervärden (P-glukos)

Det är möjligt att visa P-glukosvärden i Analysytan. Detta kräver att enheten har kopplat sina P-glukosmätare till Beställning och svar (BoS). Manuellt registrerade P-glukosvärden visas inte upp i Analysytan. För uppkoppling av P-glukosmätare till BoS kontaktas PNA-teamet. I första hand samma person som varit involverad i tidigare installationer (för de enheter som har andra instrument uppkopplade). I andra hand tas kontakt via mail: pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

Beställ en ny mall

Resonera i första hand med övriga enheter inom samma klinik alternativt inom samma specialitet för en gemensam mall. Finns det en befintlig mall för en specialitet till exempel Övervakning ortopedi skapas inte ytterligare en mall för ortopedi om det inte finns särskilda skäl till det, den befintliga mallen får istället justeras enligt överenskommelse.

Skicka in beställning via Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa

Om mallen även ska vara förvald för en eller flera enheter går det att beställa samtidigt, ange då information enligt instruktioner som finns här: Förvald mall i Analysyta-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Befintliga mallar i Analysyta

 • Blodtransfusion
 • Diabetes
 • Feberutredning
 • Kliniska parametrar
 • Sepsis
 • Vancomycinbehandling
 • Vätskebalans
 • Övervakning ortopedi
 • Övervakning slutenvård