Navigera till sidans huvudinnehåll

Ny mall i Analysyta

Det är möjligt att skapa en mall utifrån t.ex. specialitet, diagnos eller ett tillstånd. Det går att välja t.ex. läkemedel och specifika labbvärden som är vanligt förekommande.

För att beställa en ny mall
Resonera i första hand med övriga enheter inom samma klinik alternativt inom samma specialitet för en gemensam mall. Finns det en befintlig mall för en specialitet t.ex. Övervakning ortopedi skapas inte ytterligare en mall för ortopedi om det inte finns särskilda skäl till det, den befintliga mallen får istället justeras enligt överenskommelse.

Valbara värden
En mall kan innehålla värden från följande grupper:

 • Klinisk kemi
 • Läkemedelslista
 • Kliniska parametrar
 • Vätskebalans

Värden presenteras gruppvis enligt ovan. Det går att välja inbördes ordning inom en grupp, men det är inte möjligt att blanda värden från en grupp med värden från en annan grupp.

För grupperna kliniska parametrar och vätskebalans är det på grund av tekniska begränsningar endast följande värden som är möjliga att visa i Analysyta:

 • Kliniska parametrar:
  Andningsfrekvens
  Blodtryck
  BMI
  Kroppstemperatur
  Kroppsvikt
  Längd
  NEWS2
  Puls
  Smärta (NRS) Vila/Rörelse
  SpO2 (pox)
 • Vätskebalans:
  Blödning (Förlust)
  Drän (Förlust) *
  Exsudat (Förlust)
  Faeces (Förlust)
  Kräkning (Förlust)
  Oralt (Tillförsel)
  Parenteral vätska (Tillförsel)
  Perspiratio (Förlust)
  Stomi (Förlust)
  Total Energi (kcal)
  Totalt in och ut
  Urin (Förlust) **
  Ventrikelsond (Förlust)
  Vätskebalans

* = Visar även värden som registrerats för Pleuradränage i Vätskebalans. Om registreringar görs på både drän och pleudradränage i Vätskebalans visas den totala summan i Analysytan.
** = Visar även värden som registrerats för Nefrostomikateter i Vätskebalans. Om registreringar görs på både urin och nefrostomikateter i Vätskebalans visas den totala summan i Analysytan.

 

P-glukosvärden
Det är möjligt att visa P-glukosvärden i Analysytan. Detta kräver att enheten har kopplat sina P-glukosmätare till BoS. Manuellt registrerade P-glukosvärden visas inte upp i Analysytan.

För uppkoppling av P-glukosmätare till BoS kontaktas PNA-teamet. I första hand samma person som varit involverad i tidigare installationer (för de enheter som har andra instrument uppkopplade). I andra hand tas kontakt via mail: pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se


Skicka beställning
Skicka in beställning via Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa

Om mallen även ska vara förvald för en eller flera enheter går det att beställa samtidigt, ange då information enligt instruktioner som finns här: Förvald mall i Analysyta-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

Befintliga mallar i Analysyta: 
Blodtransfusion
Diabetes
Feberutredning
Kliniska parametrar 
Sepsis
Vancomycinbehandling
Vätskebalans
Övervakning ortopedi
Övervakning slutenvård