Navigera till sidans huvudinnehåll

Om automatisk överföring av vitalparametrar

Automatisk överföring av vitalparametrar innebär att vitala parametrar mäts av extern utrustning och sedan förs över automatiskt till Cosmic. Under pilotprojektet kallades funktionen Spot Check, för att förtydliga vad funktionen innebär har beslut tagits att kalla det automatisk överföring av vitalparametrar.

Fördelarna med funktionen är bland annat:

  • Att rätt värden lagras på rätt patient.
  • Att värdena lagras i realtid.
  • Ökad effektivitet genom minskad tid för administration vilket ger mer tid för värdeskapande aktiviteter.
  • Förbättrad arbetsmiljö.