Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cosmic Kontaktpersonsnätverksträff KPN

Kontaktpersonerna har haft en central roll under förberedelserna och införandet av Cosmic. Efter driftstart fortsätter arbetet med att leda verksamheten mot ett enhetligt och strukturerat användande av systemet enligt gällande riktlinjer.

Nätverken ska användas för att sprida information om uppdateringar, nuläge och framtid samt för att ge deltagarna möjlighet att framföra synpunkter och goda idéer. Möten kommer att hållas 1-2 gånger/termin.

Det är viktigt att varje klinik/verksamhet är representerade vid fysiska alternativt digitala möten.