Navigera till sidans huvudinnehåll

Om samtycke

Samtycke

Patientens samtycke krävs för sammanhållen journalföring och remisser till annan vårdgivare.

Samtycke vid sammanhållen journalföring

När behov uppstår hos behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är delaktig i patientens vård, att läsa information från en annan vårdgivares elektroniska journalinformation, måste patienten ge sitt samtycke. Samtycket ska dokumenteras i patientjournalen.

Samtycke vid remiss mellan vårdgivare

Rutinbeskrivning

När en vårdgivare skickar en remiss till en annan vårdgivare och mottagande vårdgivare får tillgång till vårdinformation i Natonell patientöversikt eller i Cosmic, måste det finnas ett samtycke frå patienten. Detta för att mottagande vårdgivare nu har möjlighet att gå in i NPÖ alternativt titta i Cosmic för att hämta information inför remissbedömning.

Vårdpersonal ska kontrollera att ett samtycke finns noterat i journalen under Gemensamma dokument i Cosmic.

Specialistvårdsremiss/Betalningsförbindelse

På Specialistvårdsremissen/Betalningsförbindelsen ska det anges om patienten har givit sitt samtycke eller inte genom att välja Ja alternativt Nej.

För att förtydliga kan en kommentar göras i kommentarsfältet – t ex patienten samtycker endast för bedömning av aktuell remiss.

Man kan också ange hur samtycket har inhämtats, t ex via personligt möte med patienten.

Om man inte efterfrågat samtycke anges ”ej efterfrågat” i kommentarsfältet.

Kopplingen till sökordet Samtycke sammanhållen journalföring i Cosmic (Gemensamma dokument/Vårdbegäran) är att om patienten är tillfrågad om samtycke och notering är gjord att patienten samtyckt till aktuell remissprocess under sökordet Samtycke sammanhållen journalföring i Cosmic, så motsvaras det av sökordet Samtycke åtkomst av vårddata i Specialistvårdsremisen/Betalningsförbindelsen.

Detta innebär att om sökordet Samtycke sammanhållen journalföring gäller för den aktuella vårdprocessen och aktuell remiss, så kan markering med Ja göras direkt i Specialistvårdsremissen/Betalningsförbindelsen.