Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cosmic webbtidbokning

En bokning via 1177 vårdguidens e-tjänster fungerar precis som en vanlig bokning i Cosmic, skillnaden är att patienten har bokat tiden.

För Verksamheten innebär bokning via 1177 vårdguidens e-tjänster möjlighet att erbjuda sina patienter större valmöjlighet, ökad serviceförmåga och möta efterfrågan från invånarna.

  • För invånarna/patienterna innebär webbtidboknigen ökad flexibilitet och tillgänglighet.
  • För verksamheterna innebär webbtidbokning minskad belastning med administrativa arbetsuppgifter och i telefonrådgivning.