Navigera till sidans huvudinnehåll

Övergången från ROS till BoS för Mammografi

På denna sida kommer information läggas upp fortlöpande gällande övergången från ROS till BoS för Mammografin

 

Driftstart för mammografi i BoS sker i mars 2023

 

Mammografiremisser i ROS

I mars 2023 övergår Mammografi från ROS till BoS. Man kommer då inte längre att kunna skicka remisser från eller kunna se svar i ROS.

Remisser som är skickade från ROS innan övergången kommer att besvaras i BoS. För att begränsa tiden som remittenter och användare behöver arbeta i två system (ROS och BoS) kommer Mammografin inom kort börja avvisa remisser som skickas med lång framförhållning.

Nedan beskrivna rutin är skapad av Mammografin för säkra upp att:

 • Inga av de remisser som de makulerat försvinner av misstag i er hantering
 • Ny remiss skrivs av er i BoS.

Remisser som skickas från ROS fr.o.m. 1/10-2022 med begäran om undersökningsdatum efter 31/5-2023 kommer att hanteras av Mammografin enligt nedan:

 • De makulerar remissen
 • De skriver följande text som kommer till ROS som ett slutsvar och som måste signeras av er.
  "Vänligen skicka ny remiss från BoS till mammografin fr.o.m. v.12 när detta system är i drift".
 • De skriver ut remissen på papper och skicka den till er för att förhoppningsvis ”förenkla” er hantering.
 • Ni ser till att det görs ett bokningsunderlag på patienten med en bevakning om när ny remiss ska skrivas och skickas i BoS.

Frågestunder via Skype

Frågestund och diskussion riktad till personal via Skype efter utbildning i Cosmic BOS Mammografi inför och efter driftsättning 10-11 mars 2023.

Syftet med detta möte är att du som användare av Cosmic BOS har möjlighet att lyfta frågor som har uppstått efter att utförd utbildning av Mammografi har genomförts i LoK.

Mötet är frivilligt att delta på och det går att ansluta sig under mötets gång. 

 • 2023-03-08 och 2023-03-15 kl. 15.00-16.00
 • Förkunskaper: Utförd utbildning BoS, Mammografi i LoK
 • Syns i utbildningskatalogen fr.o.m. 2022-11-16
 • Öppen för registrering fr.o.m. 2022-12-05

Anmälan i LoK

Utbildning

Utbildning kommer att ske i LoK och finns tillgänglig där i början av året 2023. Ni kommer att få information när den finns tillgänglig.

Beställnings- och svarsförfarandet för mammografi är i stort sett detsamma som för Klinisk fysiologi och Röntgen och sker i samma vyer "Beställning radiologi" och "Radiologisvar".

Det finns vissa skillnader som är viktiga för er att känna till och som ni kommer att kunna ta del av i utbildningen. 

Manual och rekommenderade arbetssätt

Manual och rekommenderade arbetssätt kommer att publiceras närmare driftstart. Ni kommer att få information när det finns tillgängligt.

Behörigheter

Samma behörigheter gäller för mammografin som för Klinisk fysiologi och Röntgen. 

Grundbehörigheter

 • Läkare har behörighet att skapa, signera, signera och skicka och skicka beställningar.
 • Vårdadministratörer har behörighet att skapa beställningar utifrån ett diktat, lägga för signering samt skicka signerade beställningar.
 • Övrig vårdpersonal har behörighet att skicka signerade beställningar.
 • All vårdpersonal har behörighet att skriva ut beställningar.
 • All vårdpersonal har behörighet att se undersökningssvar och göra uthopp till XeroViewer

Utökad behörighet

Eftersom en beställning till Klinisk fysiologi och Röntgen i BoS måste vara signerad för att kunna skickas, finns utökad behörighet som går att beställa för vårdpersonal som behöver detta.

BOS_Sign som ger vårdgivaren behörighet att skapa, signera, signera och skicka skicka och vidimera beställningar. Behörigheten innebär att vårdgivaren kan lägga beställningar med sig själv som svarsmottagare samt kan vidimera svar på beställningar. Denna behörighet kan gälla för ex Sjuksköterskor, Paramedicinare osv som hanterar beställningar och svar själva.

BOS_Delegering som ger vårdgivaren behörighet att skapa, "signera och skicka" remisser i en annan vårdgivares namn. Vårdgivare med BOS_Deligering finns inte med som svarsmottagare på beställningen och kan inte vidimera svar. Denna behörighet kan vara aktuell för Sjuksköterskor, Paramedicinare, Vårdadministratörer o.s.v. som skriver, signerar och skickar beställningen i annan svarsmottagares namn.

Övrigt

Beställning av utökad behörighet sker via tjänstekatalogen 

För mer information se relaterad länk "Behörigeheter BoS"