Navigera till sidans huvudinnehåll

Picsara - Tips vid problem

Inloggningsruta visas vid installation av Picsara

Detta innebär att installationen är slutförd. Du ska då stänga fönstret och därefter Picsara, och sedan alltid starta Picsara från Cosmic.

Felmeddelande vid val av Picsara under Externa applikationer i Cosmic

Picsara är kanske inte installerat på datorn. Klicka på installationsikonen under Start/Alla program.
Hjälper inte detta har du troligen inte behörighet i Picsara. Beställ detta via din IT-kontaktperson.

Caset kommer inte upp efter val av Picsara under Externa applikationer i Cosmic

Endast case från inloggad enhet i Cosmic visas först (PDL). För att se case från andra enheter, klicka på snabbknappen Sök

Önskad snabbknapp syns inte i Picsara

Flytta/skjut verktygsfältet genom att dra i den prickade lodräta linjen i fältet. Stäng sedan Picsara för att spara den nya placeringen.

Case för tillfället öppnat av annan användare

Caset går att öppna men inte ändra. Be angiven användare:
Att öppna caset, välj alternativ:
"Nej, case är inte öppnat av mig. Sist jag jobbade med case stängdes det inte korrekt" för att det t ex ska kunna signeras.
Tänk på att alltid stänga case före patientbyte i Cosmic, vid rensning av vårdmottagarlisten och vid utloggning ur Cosmic.

Ändringar behöver göras i signerat Case

Skapa en kopia av det låsta caset och gör de ändringar som behövs. Se manualen Låsa/korrigera case.

Felmeddelande vid utskrift av flera bilder

Skriv i stället ut bilderna i Word-mall enligt beskrivningen på sista sidan i manualen Skriva ut bilder

Felmeddelande vid hämtning av patientnamn (vid Skapa case)

Kontrollera att du har tillgång till mappen G: LJL/Picsara. Beställ annars denna behörighet via din IT-kontaktperson.
Har du tillgång till G: LJL/Picsara, kan det hjälpa om du klickar på Picsaras installationsikon under Start/Alla program.

Felmeddelande vid export av Picsara-case i Word

Klicka på OK i det meddelandefönster som (eventuellt) visas.
Leta i nästa dialogfönster upp och dubbelklicka på önskad utskriftsmall via sökväg
G:\LJL\Picsara\Picsara mallar

Felmeddelande vid import av film/video i Picsara-case (vid Skapa case)

Beställ codec-paketet K-Lite via din IT-kontaktperson. Klicka sedan på denna ikon under Start/Alla program - inget verkar hända men codec-paketet installeras.

Patient med A-nummer

Om man inte hämtar patientens namn (knappen med pilarna) så kan man spara patienter med A-nummer utan att göra slagningen mot master då Picsara inte stödjer reservnummer i dagsläget.