Navigera till sidans huvudinnehåll

Samordnad vårdplanering i öppenvård i Link

Om en person behöver samordnade insatser så ska personen erhålla en samordnad individuell plan (SIP), läs mer om det här:
Samordnad individuell plan(SIP) -Överenskommelse-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se).
En SIP tas fram både vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och i öppenvård. Läs mer om arbetssättet i öppenvård i riktlinjen Samverkan och samordning vid vård och omsorg i hemmet – överenskommelse Jönköpings län -Folkhälsa och sjukvård (rjl.se).
Rutinbeskrivning för arbetet att ta fram en SIP i 7 steg hittas här:
Tillämpning av samordnad individuell plan(SIP)-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se). För användande av Link i samband med de 7 stegen, se Cosmic Link - manual-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)