Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cosmic Taligenkänning (TIK)

TIK är ett arbetsredskap, ett program som använder en röstprofil, en ordbok och en språkmodell för att översätta tal till färdig text. Det innebär att man använder rösten för att skriva, istället för tangentbordet.

Röstprofilen är personlig och blir bättre ju mer man använder TIK. Ordboken innehåller generella medicinska termer inlästa från journalanteckningar inom vården. Språkmodellen bygger på sannolikhetslära för hur ord kombineras i en mening och modeller för hur meningsbyggnaden ser ut i svenska språket.