Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildning i BoS för klinisk fysiologi och röntgen

Allmän information

 • Utbildningen riktar sig till all personal som på något sätt kommer i kontakt med BoS för Klinisk fysiologi och Röntgen i sitt arbete.
 • Utbildningen finns i Lärande- och kompetensplattformen (LoK). Den kan genomföras vid valfri tidpunkt. Det går bra att göra de olika delarna vid olika tillfällen.
 • Hela utbildningen (samtliga delar) beräknas ta 1-3 timmar. Utbildningstiden avgörs av tidigare kunskaper i BoS samt i vilken utsträckning man arbetar i BoS.
 • Utbildningens delar går att kombinera så att det passar dig och din verksamhet.
 • Förutom utbildningen i LoK finns ytterligare information som är viktig att ta del av och finns beskriven här nedan

 

Superanvändare i BoS - roll och ansvar

Som superanvändare behöver du en fördjupad kunskap i beställning och svar i Cosmic (BoS) och de olika arbetsmomenten. Du behöver känna till vilka delar olika yrkeskategorier behöver ha kännedom om beroende på behoven av att använda BoS i verksamheten och i sitt arbete.

Som superanvändare har du i uppdrag att utbilda internt på anpassad nivå utifrån det arbete som förekommer i BoS på respektive verksamhet . Du behöver också finnas tillgänglig som stöd i verksamheten och vara insatt i de förberedelser och kontroller som ska göras i er verksamhet gällande BoS. Det är också viktigt att ha kunskap om reservrutiner för BoS samt ansvara för att de finns tillgängliga på enheten och att personalen känner till innehåll och var de finns.

Kunskapsinhämtning för superanvändare

 • Utbildning i LoK
 • Samtliga e-Learning filmer i utbildningen
 • PPT, ”Bosdemo och övningsuppgifter”
 • Manualer och rekommenderade arbetssätt 
 • Websidan på Folkhälsa och sjukvård, ”Frågor och svar” för BoS (sidan är under uppbyggnad)
 • Dokument ”Från ROS till Cosmic Beställning och svar”
 • Reservrutiner för Cosmic, BoS (länk finns till höger på sidan)
 • Beställningar vid övergången från ROS till BoS

 

Användare i BoS

Som användare av ansvarar man för att inhämta nödvändig kunskap motsvarande förekommande arbetsuppgifter i BoS. Till din hjälp har du utbildningsmaterial i LoK, information på intranätet och superanvändare på din arbetsplats. Ubildningen är uppdelad i flera delar och rekommendationen är att samtliga delar ska utföras. Här nedan ser du vad som ingår i utbildningen samt
 • Utbildningsmaterial i LoK (ca 15 min)
 • eLearningfilmer (max 25min)
 • Övningsuppgifter + PPT Bosdemo (1-2 tim)

 

Viktigt att även ta del av

 • Reservrutiner för Cosmic, BoS (länk finns till höger på sidan)

Länkar till utbildningsmaterial

Du som närmaste chef har möjlighet att gå in i LoK och ta del av hur många medarbetare som har genomfört utbildningen.Kursstatistik för chefer

 

Filmer

Skriva ut remiss från BoS via personnummer (film)

Standardflöde för röntgenbeställningar i BoS (film)

SVF-flöde och makulerad röntgenbeställning i BoS (film)

 

e-Learningfilmer

 

Utbildningsmaterial