Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildning i BoS för klinisk kemi och mikrobiologi

Vi har tagit fram ett förslag på upplägg för utbildning, utan att göra anspråk på att täcka upp för alla verksamheters olikheter och variation i rutiner. Utbildningen behöver anpassas till detta samt i vilken omfattning man jobbar med beställningar och svar.

Utbildning för superanvändare

Som superanvändare behöver du en fördjupad kompetens i beställning och svar i Cosmic (BoS), och de olika arbetsmomenten. Du behöver känna till vilka delar olika yrkeskategorier behöver kunna eller ha kännedom om beroende på behoven av att använda BOS i verksamheten.

Din roll som superanvändare

Superanvändare bör finnas för respektive yrkeskategori, om möjligt. Som superanvändare har du i uppdrag att utbilda internt med anpassad nivå utifrån det arbete som förekommer i BoS. Du behöver finnas tillgänglig som stöd i verksamheten och kunna besvara olika frågor.

Det är också viktigt att du:

 • Tar del av reservrutinerna för BoS och ROS
 • Är insatt i de förberedelser som behöver göras i er verksamhet
 • Är insatt i din verksamhets rutiner för beställning och svar

Utbildningsmaterial för dig som superanvändare eLearning

Ta del av de E-learningfilmer som är aktuella för personalen inom aktuella yrkesroller i din verksamhet:

Länk: eLearning, Cambio

 • Guide till utbildning (dokument)
 • Så här hittar man eLearningfilmer i Cosmic (dokument)
 • Utbildning BoS för klinisk kemi och mikrobiologi

Hitta dokument ovan här: Utbildningsmaterial superanvändare

Material från superanvändarutbildningen:  

 • Cosmic bosdemo - Utbildningsmiljö BoS (dokument)
 • Superanvändarutbildning 2020-06 (PPT)
 • Superanvändarutbildning 2020-06 med ljud (PDF)
 • Testpatienter (Excel)
 • Övningsuppgifter - Gör så här i BoS (dokument)

Hitta dokument ovan här: Material från superanvändarutbildningen

Förtydligande till presentationen Superanvändarutbildning 2020-06 med ljud:

Ljudinspelningen kompletteras med förtydliganden och tillägg enligt nedan. 

 • Observera justerad information i presentationen med ljud avseende bild nr 26 .Spara och skriv ut samt Skicka används ALDRIG i vyn Beställning provbunden. Skriva ut etiketter samt skicka beställning görs ALLTID i vyn provtagningsunderlag. 

Utbildningspresentation korta versioner:

 1. Presenttation utbildning förenklad
 2. Beställning
 3. Provtagning
 4. Följa beställning
 5. Svar
 6. Hantera svar
 7. Lokala analyser
 8. Transfusionsmedicin
 9. Översikter

Hitta dokument ovan här Utbildning kortversioner

Utbildning för användare

Ta del av E-learningfilmen Beställning och svar Introduktion, samt ytterligare filmer i kursen som är aktuella för din yrkesroll och din arbetsplats.

 • E-learningfilmer, Cambio

Ta del av presentationen utbildning förenklad:

Dessa delar kan du kombinera tillsammans så att det passar dig och din verksamhet:

Utbildning för kommunerna