Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildning mammografi

Allmän information

 • Utbildningen riktar sig till all personal som på något sätt kommer i kontakt med BoS för mammografi i sitt arbete.
 • Utbildningen finns i Lärande- och kompetensplattformen (LoK). Den kan genomföras vid valfri tidpunkt. 
 • Hela utbildningen beräknas ta ca 1 tim. Utbildningstiden avgörs av tidigare kunskaper samt i vilken utsträckning man arbetar i BoS.
 • Förutom utbildningen i LoK finns ytterligare information som är viktig att ta del av och finns beskriven här nedan

 

Superanvändare i BoS - roll och ansvar

Som superanvändare behöver du en fördjupad kunskap i beställning och svar i Cosmic (BoS) och de olika arbetsmomenten. Du behöver känna till vilka delar olika yrkeskategorier behöver ha kännedom om.

Som superanvändare har du i uppdrag att utbilda internt på anpassad nivå utifrån det arbete som förekommer i BoS på respektive verksamhet . Du behöver också finnas tillgänglig som stöd i verksamheten och vara insatt i de förberedelser och kontroller som ska göras i er verksamhet gällande BoS. Det är också viktigt att ha kunskap om reservrutiner samt ansvara för att de finns tillgängliga på enheten och att personalen känner till innehåll och var de finns.

Kunskapsinhämtning för superanvändare

 • Utbildning i LoK
 • Övningsuppgifter
 • Samtliga e-Learning filmer i utbildningen
 • Manualer och rekommenderade arbetssätt 
 • Reservrutiner för Cosmic, BoS (länk finns till höger på sidan)

 

Användare i BoS

Som användare ansvarar man för att inhämta nödvändig kunskap motsvarande förekommande arbetsuppgifter i BoS. Till din hjälp har du utbildningsmaterial i LoK, information på intranätet och superanvändare på din arbetsplats.  Här nedan ser du vad som ingår i utbildningen.
 • Utbildningsmaterial i LoK )
 • eLearningfilmer 

Viktigt att även ta del av

 • Reservrutiner för Cosmic, BoS (länk finns till höger på sidan)

Länkar till utbildningsmaterial

 • Utbildning i LoK (länk finns till höger på sidan) 

 

e-Learningfilmer

Vid inloggning behöver du inte skriva in användarnamn och lösenord. Klicka på Jönköping för att komma vidare till kurskatalogen.