Navigera till sidans huvudinnehåll

Viktig information om Nova

Problem med journaltabellerna ”In och utfarter kort” och ”In och utfarter lång” i Nova Ward Tablet och Nova Physician.

2022-10-07 

Det är för närvarande problem med att använda journaltabellerna "In och utfarter kort" och "In och utfarter lång" i Ward Tablet och Physician för vissa patienter.

Om problemet uppstår som på bilden nedan, är rekommenderat arbetssätt i nuläget att användaren avslutar aktuell journaltabell och skapa en ny för aktuell patient.

Arbete med att rätta felet som gör att det här problemet uppstår för vissa patienter pågår. Vi har ännu inte fått något besked om när rättningen kommer.

Fel som rör presentationen i Nova av registreringar för NEWS2 som görs bakåt i tiden, där senare registrerat mättillfälle finns

2022-09-13

Vid efterregistrering av NEWS2 i Cosmic, Nova Physician och Ward Tablet, med tidigare tidpunkt än senast registrerade mättillfälle, visas fel NEWS2-värde upp i Nova.

Om en registrering av NEWS2 exempelvis sker kl 11.17 och medarbetaren sedan kommer på att det också skedde en mätning kl 11:00 som denne glömt att registrera och därför registrera den med en tidigare tid, kommer det att visas fel NEWS2-värden på flera ställen i Nova Board, Physician och Ward tablet.

Rekommenderat arbetssätt tills detta fel är rättat är att alltid läsa av aktuellt NEWS2-värde i Cosmic eller i registreringsvyn för kliniska parametrar i Nova.

Felet kommer att rättas vid uppgraderingen av Cosmic till R8.3.05.

Bildbeskrivning av felet:

I nedan vy presenteras NEWS2-värdet korrekt

Information om effekten på Nova Board av nedstängning av Internet Explorer v 24 2022

2022-06-15

I slutet av vecka 24 2022, kommer Internet Explorer att sluta att fungera. För användare av Nova Board kommer detta inte att få någon påverkan. Enligt Cambio sker en omdirigering till fungerande webbläsare i bakgrunden, så användaren kommer att kunna logga in som vanligt. Detta förfarande har verifierats av IT-centrum, Region Jönköpings län.

Om ni önskar lägga en ny länka till Nova Board på någon dator eller skärm efter nedstängning av Internet Explorer, ska detta ske i webbläsaren ”Edge”.

Om problem uppstår i samband med detta, lägg ett ärende i Tjänstekatalogen för hjälp från IT-Centrum.  

Viktig information om gruppering av svar för Mikrobiologi i Nova

2022-06-02

Efter uppgraderingen till R8.3.04 grupperas mikrobiologisvar på beställningsnivå istället för analysnivå. Kompletterande svar kommer inte i direkt anslutning till tidigare svar, utan hamnar längst ned i beställningen. Se exempel nedan. Arbete med att svaren åter igen ska grupperas på analysnivå pågår. Vid användning av Beställning och svar för Mikrobiologi i Nova uppmanas användaren att vara mycket uppmärksam på detta, så att inga eventuella kompletterande svar missas.  

Viktig information angående fel som hittats i Novas funktion kring presentation av aktiviteter

Ett fel har hittats som berör hur Nova presenterar aktiviteter under vissa omständigheter.
Här kommer en beskrivning av felet och under vilka omständigheter som felet uppstår.

Exempel:
En patient är inskriven på vårdande enhet ”Nedre gastro” (kan vara vilken vårdande enhet som helst). Aktiviteter planeras i Nova eller Att göra – patient’.

Patienten har också planerade aktiviteter på en annan vårdande enhet i Region Jönköpings län, exempelvis paket ”Inskrivning sjuksköterska”.

Patienten vårdas fortfarande på Nedre gastro när planerat inskrivningsdatum infaller varför det inte blir någon inskrivning, men de planerade aktiviteterna i samband med inskrivningen ligger kvar.

Dessa aktiviteter kommer då att visas på ”Nedre gastro”, tillsammans med deras egna aktiviteter. Beroende på vilken vy som används, presenteras de på olika sätt.

Presentation i Nova Board

imageo5bv.png

imagefxqlm.png

Presentation Physician och Ward Tablet

imagejnfki.png

image1pcjc.png

imagemwrso.png

imagefmomi.png

Rekommenderat arbetssätt tills problemet är löst

I takt med att användandet av Att göra – patient ökar, blir risken för att detta kan hända större. Vi har anmält detta felaktiga beteende till Cambio och arbete med att hitta lösning på problemet pågår.

Innan problemet är löst, ber vi er att alltid öppna en aktivitet innan ni utför den, för att säkerställa att aktiviteten ska utföras av er enhet.

Risk för att Nova visar begränsad information från Cosmics journaltabell

Om det finns 2 aktiva journaltabeller för t ex vitalparametrar (mallen mätvärden) i Cosmic så syns bara den ena i Nova. Det innebär att om man väljer att dokumentera någon vitalparameter i den tabell som inte syns i Nova så visas inte den dokumentationen där vilket blir en patientrisk. För att säkerställa att alla information från Cosmic visas i Nova behöver kan man inte ha två aktiva journaltabeller av samma mall i Cosmic. Vill man av någon anledning starta en ny journaltabell så behöver man vara uppmärksam på om det redan finns en journaltabell av samma mall och i sådana fall avsluta den gamla och vara medveten om att data från den inte visas i Nova.

Om man försöker skapa en ny journaltabell då det redan finns en av samma mall får man upp en kontrollfråga, svarar man Ja här måste man avsluta den gamla.

I patientöversikten i Cosmic kan historik från 2 olika aktiva journaltabellerna av samma mall visas.

Fel i Utdelningsvyn i Nova

Ett fel i Nova gör att det inte går att öppna utdelningsvyn på en patient som har en osignerad muntlig ordination (telefonordination) i sin läkemedelslista. Ett felmeddelande dyker upp som säger ”Kunde inte ladda vyn. Var vänlig försök igen”. När den muntliga ordinationen sedan kontrasigneras av läkare kan utdelningsvyn i Nova öppnas och läkemedlet kan administreras. För att kunna hantera läkemedel i utdelningsvyn måste Cosmic användas fram tills att den muntliga ordinationen kontrasigneras.

Felmeddelande

Bra att veta inför uppgraderingshelg

Inför uppdatering till ny Cosmic release 
1. Se till att Nova Board är uppdaterad innan utsatt startid för uppgradering, för att
uppdateringar ska följa med till läskopian för Nova Board

2. För att alla Ipads ska bli uppdaterade med nya versionen av Cosmic Nova,
är det viktigt att inga Cosmic Nova appar (förutom läskopia), är igång.
Enklast säkerställer man det genom att starta om alla Ipad med Nova appar
installerade, innan man sätter Ipaden på laddning. Tänk på att läskopian
kommer upp senare än utsatt starttid för uppgradering. Se intranätet för tidpunkter.

3. De Ipads som använder Cosmic Nova läskopia appar är det viktigt att man
inte startar några andra Nova appar (för att säkerställa att Ipaden blir
uppdaterad med den nya Cosmic Nova versionen)

Efter uppdatering till ny Cosmic release 
Om problem uppstår med att starta Cosmic Nova appar (Physician eller Tablet)
1. Starta om Ipaden
låt Ipaden ligga 10 min (upp till en timme) innan ni försöker starta någon
Cosmic Nova app igen, alternativt en annan Ipad för att jobba med Cosmic Nova.

(Innehållsansvarig Johan Svensson, IT-centrum FG Cosmic)

Susann Meyner
e-hälsoutvecklare
Sektion e-hälsa, Folkhälsa och sjukvård