Navigera till sidans huvudinnehåll

eFrikort - Elektroniskt frikort för sjukvård i Jönköpings län

Välkommen att gå med i eFrikortstjänsten - du som är privat vårdgivare eller privat tandläkare!

I maj 2019 införde Region Jönköpings län ett elektroniskt frikort som ersätter tidigare frikort i papper. Via personnumret känner systemet av om frikortsgränsen är uppnådd eller om patienten ska betala och i så fall hur mycket.

För både patienter och vårdgivare, är det fördelaktigt att så många som möjligt är anslutna till eFrikortstjänsten. Det blir enklare för patienten som inte behöver spara kvitton för efterregistrering eller beställa intyg för att visa frikortsstatus men också enklare för alla anslutna vårdgivare som direkt ser patientens frikortsstatus.

Obs! Anslutningsavtalet för eFrikort för dig som är privat vårdgivare är tyvärr fördröjt. Ärendet hanteras av Region Jönköpings län jurister. Vi återkommer så snart avtalet är klart. 

eFrikort för privata vårdgivare som använder Cosmic

För privata vårdgivare i Jönköpings län som använder Cosmic som journalsystem innebär eFrikort inget förändrat arbetssätt. Kassa-/receptionspersonal jobbar vidare i sitt ordinarie system, det vill säga Cosmic, precis som tidigare och Cosmic och eFrikortstjänsten pratar automatiskt med varandra.

Efterregistrering av kvitton görs i webbapplikationen för eFrikort och för att göra det behöver du ett tjänsteID-kort (SITHS) och vara registrerad i en HSA-katalog, med särskild roll för det här uppdraget. Du behöver även en kortläsare till tjänsteID-kortet.

Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se

eFrikort för övriga privata vårdgivare och privata tandläkare

För övriga privata vårdgivare och privata tandläkare erbjuder Region Jönköpings län en webbapplikation för eFrikort. Med hjälp av webbapplikationen kan du logga in och registrera patientavgifter samt se patientens frikortsstatus.

För att arbeta i webbapplikationen behöver du ha ett tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i den nationella HSA-katalogen med särskild roll för det här uppdraget. TjänsteID-kort (SITHS) är en elektronisk tjänstelegitimation och identitesthandling som identifierar varje användare. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Du behöver också en kortläsare till tjänsteID-kortet.

Här nedan kan du läsa om hur du gör för att beställa tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog.

Kostnad

Att skaffa ett tjänsteID-kort (SITHS) kostar cirka 5 000 kronor vid anskaffningstillfället och därefter betalas avgift per år med cirka 5 000 kronor.

Du som är privat vårdgivare eller privat tandläkare och inte har ett tjänsteID-kort (SITHS), så här gör du om du vill ansluta dig

 1. Beställ tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort. Läs mer om hur du gör på Ineras webbplats: Beställ och ändra SITHS.
  Det finns flera aktörer som kan utfärda tjänsteID-kort (SITHS). Via länken ovan, Beställ och ändra SITHS hittar du aktörerna under rubriken Beställ tredjepartsanslutning till SITHS. 
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS), antingen en intern i datorn eller en extern läsare som du kopplar in via USB. Leverantören av tjänsteID-kortet kan ge dig råd kring kortläsare.
 3. Be de som utfärdat ditt SITHS kort att lägga in ”EFK;Användare” i fältet systemroll (SysRole) i HSA katalogen.
 4. Be de som utfärdat ditt SITHS kort att ge dig ett "medarbetaruppdrag" i HSA katalogen om du inte redan har detta. (Mottagningar/Kliniker som är anslutna till Praktikertjänst får hjälp med detta av Praktikertjänsts HSA-administration.)
 5. Skriv på ett anslutningsavtal med Region Jönköpings län. Avtalet ligger fortfarande för behandling hos våra jurister. När det är klart skickar projektet ut information till alla privata vårdgivare.
 6. När allt är klart får du en länk till webbapplikationen för frikortsstjänsten och tillgång till utbildningsmaterialet.
 7. Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se

Så här gör du som är privat vårdgivare eller privat tandläkare och redan har någon form av tjänsteID-kort (SITHS) – här kan du verifiera kortets giltighet 

 1. Testa ditt tjänsteID-kort på Ineras testsida, SITHS - Testsida för Kort och Certifikat.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS). Kontakta någon av leverantörerna av tjänsteID-kort för att få råd kring kortläsare.
 3. Och sist, men inte minst viktigt, registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort (”EFK;Användare”) i fältet systemroll (SysRole) och ett "medarbetaruppdrag" för din arbetsplats i HSA-katalogen om du inte redan har detta.

Inera planerar nationell tjänst

Inera utvecklar en nationell tjänst för frikort. När den är i drift kommer patientens frikortsstatus att synas hos vårdgivare i alla regioner som har en elektronisk frikortslösning. Och patienten ser sin frikortsstatus via e-tjänst på 1177.se. Den nationella tjänsten är planerad att tas i drift under senare delen av 2019.

Om du inte är ansluten till eFrikort

Patienten kan få ett intyg utskrivet vid en mottagning som är ansluten till eFrikortstjänsten, ett intyg som berättar om frikortsstatus. Intyget visas upp hos privat vårdgivare eller privat tandläkare (eller hos vårdaktör utanför Jönköpings län som inte är ansluten till eFrikort).  

Projektet jobbar i skrivandes stund med att ta fram rutiner för hur man ska göra om patienten inte har med ett intyg vid besöket. Information om detta kommer att kommuniceras så fort det är klart.

Frågor eFrikort

Frågor och svar eFrikort, FAQ

 1. Måste jag ansluta mig direkt, när tjänsten startar i slutet av mars?
  Svar: Nej, det går bra att ansluta sig när som helst. Beställ e-tjänstekort och registrera dig i HSA-katalog via Inera AB (Beställ och ändra Siths, Inera AB).
 2. Är det någon skillnad på SITHS-kort, tjänsteID-kort, e-tjänstekort och säkra kort? 
  Svar: Nej, det är många olika namn för samma sak. Det som är gemensamt är att de alla innehåller ett tjänstecertifikat (SITHS) och för SIS-godkända kort även en personlig e-legitimation.
 3. Hur fungerar det om jag arbetar på två olika orter/arbetsplatser? Fungerar mitt SITHS-kort i e-Frikortstjänsten.
  Svar: Ja men du behöver ha behörighet till eFrikort för båda arbetsgivarna och båda arbetsgivarna måste vara anslutna till eFrikort.
 4. Patienten har fått ett frikort som bara är giltigt några månader. Hur beräknas frikort?
  Svar: Under en 12-månadersperiod ska patienten bara behöva betala 1150 kr i patientavgift. Om patienten på 9 månader kommit upp i 1150 kronor, så har hen fri sjukvård de resterade 3 månaderna av denna 12-månadersperiod.
 5. Får patienten ändra giltighetstiden på sitt frikort genom att stryka gamla besök?
  Svar: Första gången patienten besöker vården efter att eFrikort har införts (den 14 maj 2019), har patienten för sista gången möjlighet att göra ett ”taktiskt” val, det vill säga, bestämma vilket besöksdatum i högkostnadshäftet som ska var första datum.
 6. Kan patienten slänga sitt högkostnadskort med stämplar i?  
  Svar: Ja, efter patienten fått hjälp av personal vid sin vårdmottagning att registrera sina besök i eFrikort. Därefter räcker det med att ange sitt personnummer hos de mottagningar som är anslutna.
 7. Patienten har stämplar/kvitton från besök i ett annat landsting/region eller från en privat vårdgivare som ännu inte är ansluten till e-frikortssystemet. Finns dessa med i eFrikort?
  Svar: Nej
 8. Patienten har ett gilitigt frikort, behöver hen agera?
  Svar: Nej, överflyttningen till eFrikort sker automatiskt vid driftsättning 14 maj 2019.
 9. Patienten har besökt en vårdgivare utanför länet och tror att hen kommit över frikortsgränsen och betalat för mycket. Hur kontrollerar jag det?
  Svar: Patienten måste kunna visa upp sitt högkostnadskort eller kvitton på besöken, för att det ska kunna kontrolleras.
 10. Betyder eFrikort att patienten får ett plastkort som ska dras vid vårdbesök?
  Svar: Nej, personnumret är frikortet. eFrikortstjänsten kommer att vara integrerad med Cosmic, T4 och Paratus (ambulansverksamheten) och känner av frikortsstatus. Inget plastkort eller stämpelhäfte behövs. Och inga kvitton behöver sparas.
 11. Hur ska patienten göra om hen ska på besök i annat landsting/region där eFrikort inte är infört.
  Svar: Mottagningar som är anslutna till eFrikort kan skriva ut ett intyg som visar frikortsstatus som patienten får ta med och visa vid vårdbesök i annan region.
 12. Hur ska jag som privat vårdaktör eller privat tandläkare och som inte är ansluten till eFrikort agera om patienten hävdar att hen har frikort? 
  Svar: Vårdmottagningar som är anslutna till eFrikort kan skriva ut ett intyg som visar frikortsstatus och som patienten kan visa vid besöket. 
 13. Vad händer om patienten betalat för mycket, kanske vid ett vårdbesök hos en vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort?
  Svar: Patienten kan kontakta patientadministrationen på något av sjukhusen för att få hjälp att få patientavgiften återbetald.
 14. Kommer patienter att kunna "förköpa" frikort på samma sätt som till exempel i Halland?
  Svar: Nej inte initialt, men vi kommer att se över detta igen när allt kommit igång ordentligt.
 15. Hur gör jag med patienter från EU, turister, asylsökande och utlandssvenskar?
  Svar: Det är samma regler som gäller idag, var uppmärksam på vilken kategori patienten tillhör.
 16. Vad gör jag om en patient inte vill vara med?
  Svar: Det går bra att begära utträde ur eFrikort om man inte vill att avgifterna ska hanteras elektroniskt. Alla uppgifter tas då bort direkt och ingenting finns sparat. Patienten måste fylla i en utträdesblankett och skicka in den till Verksamhetsstöd och service, område ekonomi, Region Jönköpings län. Patienten måste därefter själv spara sina kvitton och hålla reda på summan av sina avgifter. Blankett för detta kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Beställa e-tjänstekort och registrera dig i HSA-katalog

Beställ och ändra SITHS, Inera AB

Utbildning/information

Deltagare vid utbildning/information om eFrikort 3-4 april ansvarar för att introducera/informera övriga medarbetare i sin verksamhet.

Här når du leverantörens användarhandbok.

Informationsmaterial

Litet informationskort

Kort som hänvisar till mer info på 1177.se, beställ genom kommunikation@rjl.se

Hög med kort med information om eFrikort att lämna till patient

Affisch

Affisch i A4 att sätta upp vid kassa/reception med information till patient. Finns i två versioner; färg och svartvit. Skrivs helst ut i färg men om inte det är möjligt i svartvitt.

Digitala informationsskärmar

Bildspel till Digitala informationsskärmar