Navigera till sidans huvudinnehåll

ROS

En övergång från ROS till Beställning och Svar i Cosmic, BOS införs etappvis. Under en övergångsperiod hanteras därför beställningar och svar i både ROS och BOS. Mer information om införandet kan följas via Mina nyheter och på sidan Beställning och Svar i Cosmic, BOS. I dagsläget är det endast remisser till mammografi och patologi som skickas via ROS. OBS! Under 2023 planeras både Mammografi och Patologi flyttas över till BoS och efter detta finns alla discipliner i BoS.