Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar Cosmic Läkemedel

Frågor  Svar
Vad betyder det när det står en * efter ett läkemedelsnamn (t.ex. Elocon* kräm) och varför går det ibland inte förskriva flera uttag? * betyder att läkemedlet är parallellimporterat eller parallelldistribuerat. Ett fel i Cosmic gör att om originalet till ett parallellimporterat läkemedel inte är tillgängligt så går det inte att förskriva flera uttag på receptet.
Varför kommer meddelande om självadministrering upp trots att det inte längre finns något beslut? Detta är ett fel i Cosmic och inträffar för ordinationer enligt vb eller eo. Detta ligger för rättning hos Cambio men det finns idag ingen tidsplan.
Har vårdadministratörer behörighet att se om en patient är dosansluten? Nej. Det är endast legitimerad personal som har behörighet att se dosstatus vilket är ett krav från e-hälsomyndigheten. För övriga användare står det ”Behörighet saknas för Dosstatus".
Kan man makulera recept utan att ringa apoteket? Ja men det måste göras innan ordinationen sätts ut eller makuleras.
Hur lägger jag till start/provförpackning på ett recept? Bocka i rutan Startförpackning i utkorgen så läggs en startförpackning till på receptet.
Kan man markera ett läkemedel som ej utbytbart enbart i ordinationsvyn eller även i utkorgen? Detta kan man bara göra i ordinationsdetaljer (klicka upp sektionen Läkemedel). Från utkorgen klickar man på Ändra ordination för att komma till ordinationsdetaljer.
När jag skriver kortnotationen ”1vb max3/d tv” så fungerar det inte? I kortnotation går det inte att skriva både max och behandlingstid pga av att detta inte finns i den nationella standarden. I kortnotationen skrivs bara maxdos och behandlingstiden anges sedan i slut-fältet.
Jag kan inte göra kortnotation i tre steg? I kortnotationer kan man dosera i högst två steg (enligt nationell standard), det tredje steget kan man göra via ”lägg till dos” alternativt att man göra alla tre stegen via ”lägg till dos”.