Navigera till sidans huvudinnehåll

Test Primärklassifikation

Kontakttyp Besökstyp Klassning av kontakt Registrering kassa Patientavgiftskod Registrering av koder i journalen Registrering av administrativa koder (Registrera koder) Vem kontaktregistrerar
Administrativ kontakt Administration   NEJ NEJ ICD/KVÅ NEJ Huvudvårdgivare