Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Enhetsöversikten

Enhetsöversikten är en översikt som ger akutmottagningens personal möjlighet att överblicka patienterna och följa omhändertagandet av akut sjuka patienter som kommer till, eller som kontaktar akutmottagningen. Enhetsöversikten är den vy som oftast är aktuell på akutmottagningen och som samtliga yrkeskategorier jobbar i. Sidan är under uppbyggnad, för mer information se relaterad länk - Enhetsöversikten. Eventuella patientidentiteter som kan förekomma i dokumenten är fiktiva.