Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Link

Cosmic Link används av Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län som stöd för samordnad vårdplanering. Messenger används för övrig informationsöverföring mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Öppenvårdsmottagningar har inte tillgång Link men har däremot möjlighet att använda Messenger som informationsöverföring till kommunal hälso- och sjukvård. Det är upp till varje öppenvårdsmottagning om detta kommunikationssätt ska användas. För mer information, se Relaterat - Cosmic Link. Eventuella patientidentiteter som kan förekomma i dokumenten är fiktiva.