Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktivera enhet i 1177 formulärtjänst

För att aktivera 1177 fristående formulärtjänst behöver det finnas en vårdenhet i HSA-katalogen (krävs att enheten är just en ”enhet”).

Minst en, gärna flera personer på enheten behöver utbildas i systemet.

  • Fyll i formuläret Aktivera enhet och skicka det till förvaltningen för 1177 fristående formulärtjänst.
  • Systemförvaltaren aktiverar den nya enheten och skapar behörigheter.
  • Om önskade formulär finns tillgängliga läggs dessa in på er enhet.
  • Om önskade formulär behöver skapas eller om befintliga formulär behöver redigeras ska tydligt underlag bifogas med beställning. Beställare ansvarar för att kontrollera innehåll innan formuläret aktiveras.
  • Verksamheten ansvarar för att ta fram rutiner för hantering av formulärsvar, journalföring och gallring av uppgifter.
  • Förvaltningen för 1177 fristående formulärtjänst återkopplar när enheten är skapad och formulär finns tillgängliga.