Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitala kallelser - regionalt införandeprojekt 2021 - 2023

I samband med godkännandet av riktlinjen för digitala kallelser i maj 2021 etablerades ett regiongemensamt införandeprojekt som startade under hösten 2021.

Projektet syftar till att driva, samordna och införa digitala kallelser för regionens olika verksamheter och vårdsystem. Utgångspunkten är Ineras nya, förbättrade, stöd för digitala kallelser från vårdsystem till 1177 Inkorg.

Projektet är indelat i två steg, där Steg 1 är att skicka enklare digitala kallelser från vårdsystemet, parallellt med papperskallelser. Steg 2 är att skicka fullständiga kallelser från vårdsystemet med målet att kunna ersätta papperskallelser i så stor utsträckning som möjligt.

Följande områden (system) är klara med Steg 1:

 • Screening för gynekologiskt cellprov (RHKS) – februari 2022
 • Klinisk fysiologi (PAF) – maj 2022
 • Hälsokontroll mammografi (Sectra) – juni 2022
 • Videosamtal med vården (Visiba Care) – pilotstart juni 2022

Följande områden (system) är pågående för Steg 1:

 • Röntgen (Agfa EI) – hösten 2022, färdigdatum Q1 2023

Följande områden (system) är planerade för Steg 2:

 • Klinisk fysiologi (PAF) – juni 2023
 • Screening för gynekologiskt cellprov (RHKS) – juni 2023
 • Hälsokontroll mammografi (Sectra) – juni 2023

Följande områden (system) hanteras i egna projekt:

 • Tandvården (T4)
 • Primärvård och specialistvård (Cosmic)
 • Organiserad prostatacancertestning (OPT IT-system)

imageyknsm.png

Frågor och svar
Här kommer vanliga frågor och svar publiceras inom kort.

Kontakt