Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitala kallelser - regionalt införandeprojekt 2021 - 2025

I samband med godkännandet av riktlinjen för digitala kallelser etablerades ett regiongemensamt införandeprojekt som startade under hösten 2021. Projektet syftar till att driva, samordna och införa digitala kallelser till 1177 Inkorg för regionens olika verksamheter och vårdsystem. Utgångspunkten är Ineras nya, förbättrade, stöd för digitala kallelser från vårdsystem till 1177 Inkorg.

Projektet är indelat i två steg, där steg 1 innebär stöd för att skicka enkla digitala kallelser från vårdsystemet, parallellt med papperskallelser. Steg 2 innebär att skicka fullständiga kallelser från vårdsystemet, med målet att kunna ersätta papperskallelser i så stor utsträckning som möjligt. En anledning till uppdelningen i två steg är att vi är beroende av leverantörernas utvecklingstakt.

Steg 1 - enkla digitala kallelser är klart för:

 • Screening gynekologiskt cellprov (RHKS) – februari 2022
 • Klinisk fysiologi (PAF) – maj 2022
 • Screening hälsokontroll mammografi (Sectra) – juni 2022
 • Videosamtal (Visiba Care) –  juni 2022
 • Röntgen (Agfa EI) - maj 2023

Steg 1 - pågår för:

 • Primärvård och specialistvård Cosmic – pilotstart för fyra verksamheter Q3 2023

Steg 2 - fullständiga digitala kallelser pågår för:

 • Klinisk fysiologi (PAF) – pilotstart maj 2023, breddinförande Q4 2023
 • Blodgivning (Prosang) – utvecklingsprojekt 2023
 • Screening gynekologiskt cellprov (RHKS) – utvecklingsprojekt 2023/2024
 • Screening hälsokontroll mammografi (Sectra) – utvecklingsprojekt 2023/2024

Följande områden (system) hanteras i egna projekt:

 • Tandvården (T4)
 • Organiserad prostatacancertestning (OPT IT-system) – pilotstart Q2 2023 

Roadmap för digitala kallelser (uppdaterad i juni 2023).

Roadmap digitala kallelser

Kontakt