Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitala kallelser - regionalt införandeprojekt 2021 - 2023

I samband med godkännandet av riktlinjen för digitala kallelser i maj 2021 etablerades ett regiongemensamt införandeprojekt som startade under hösten 2021.

Projektet syftar till att driva, samordna och införa digitala kallelser för regionens olika verksamheter och vårdsystem. Utgångspunkten är Ineras nya, förbättrade, stöd för digitala kallelser från vårdsystem till 1177 Inkorg.

Projektet är indelat i två steg, där steg 1 innebär att skicka enkla digitala kallelser från vårdsystemet, parallellt med papperskallelser. Steg 2 innebär att skicka fullständiga kallelser från vårdsystemet, med målet att kunna ersätta papperskallelser i så stor utsträckning som möjligt.

Steg 1 - enkla digitala kallelser är klart för:

 • Screening gynekologiskt cellprov (RHKS) – februari 2022
 • Klinisk fysiologi (PAF) – maj 2022
 • Screening hälsokontroll mammografi (Sectra) – juni 2022
 • Videosamtal med vården (Visiba Care) –  juni 2022
 • Röntgen (Agfa EI) - april 2023

Steg 1 - pågår för:

 • Primärvård och specialistvård Cosmic – pilotstart för fyra verksamheter Q3 2023

Steg 2 - fullständiga digitala kallelser pågår för:

 • Klinisk fysiologi (PAF) – pilotstart maj 2023
 • Blodgivning (Prosang) – utvecklingsprojekt Q3-Q4 2023
 • Screening gynekologiskt cellprov (RHKS) – utvecklingsprojekt Q3-Q4 2023
 • Screening hälsokontroll mammografi (Sectra) – utvecklingsprojekt Q3-Q4 2023

Följande områden (system) hanteras i egna projekt:

 • Tandvården (T4)
 • Organiserad prostatacancertestning (OPT IT-system) – pilotstart Q2 2023 

Nedan roadmap kommer uppdateras i maj 2023.

imageyknsm.png

Frågor och svar
Här kommer frågor och svar publiceras i maj 2023.

Kontakt