Navigera till sidans huvudinnehåll

Inaktivera enhet i 1177 formulärtjänst

  • Hantera alla inkomna formulärsvar och kontrollera att inga formulär ligger obesvarade.
  • Formuläret Inaktivera enhet fylls i och skickas till förvaltningen för 1177 fristående formulärtjänst.
  • Tänk på att ändra/ta bort eventuella länkar till enhetens formulär i meddelandemallar och ärendetyper.
  • Förvaltningen för 1177 fristående formulärtjänst återkopplar när samtliga formulär är avpublicerade och enheten är inaktiverad.