Navigera till sidans huvudinnehåll

Invånarärenden / omvänt ärende

Vårdpersonal på en mottagning kan skicka information, kallelser, frågeformulär eller liknande till invånare via 1177. Tjänsten har flera namn, invånarärende, omvänt ärendeflöde eller meddelande via 1177. 

Mallar

Lokal administratör för mottagningen hämtar upp redan framtagna mallar, alternativt skapar egna meddelandemallar som vårdpersonalen sedan kan använda i sin kommunikation.

Används mall för information kan inte invånaren besvara ärendet. Används mall med frågor kan invånaren besvara ärendet. 

Några nationella och regionala mallar som finns framtagna:

 • Bifoga bild till vården
 • Meddelande till invånare
 • Frågor inför vårdkontakt om sjukskrivning
 • Meddelande om provsvar

Exempel på lokala mallar som tagits fram och används på en eller flera mottagningar:

 • Frågor inför besök
 • Smittspårning Gonorré
 • Meddelande från rehadkoordinator
 • Meddelande med ditt träningsprogram

Att tänka på

Avisering

Kontrollera att invånaren har loggat in 1177 och att hen har slagit på aviseringar till e-post eller mobiltelefon (sms). Har personen spärrat sin inloggning eller av någon anledning inte kan kontaktas via inkorgsmeddelande kommer du att få ett felmeddelande. 

Signatur

Signatur och datum läggs till meddelandet per automatik. Som standard är din signatur namn och titel och hämtas från HSA-katalogen. Om du inte vill skicka med ditt namn eller vill ha mottagningens namn som avsändaren måste du ändra din signuatur innan du påbörjar meddelandet. Din signatur kan du ändra i dina personliga inställningar som du når genom att klicka på ditt namn längst upp till höger när du är inloggad i Personalverktyget. Ibland behöver du stänga ned programmet och logga in igen för att inställningarna ska ändras. 

Bilagor

Det går att bifoga olika typer av bilagor när du skickar ett meddelande via 1177. Filen måste vara i format pdf, jpg eller png (word eller excel går inte). Tänk på att foldrar och broschyrer i pdf-format inte är användarvänligt att läsa i mobilen, undersök i första hand om liknande information finns att länka till på 1177 innan du bifogar filer. 

Så här hämtar du en regional eller nationell mall till din mottagning

 • Öppna Mallar för invånarärenden
 • Klicka på Skapa mall med information
 • Sök efter mallen du vill använda.
 • Klicka på Använd mall
 • Gör eventuella anpassningar för er mottagning. Titta även igenom svarsalternativen.
 • Lägg till / justera kontktinformation så att den stämmer med er mottagning. En länk till mottgningens kontaktkort rekommenderas.
 • Under SPARA-fliken, bocka i rutan Aktivera mall. Spara.

Så här skapar du en lokal mall för din mottagning

A: Mall för meddelande med information

 • Öppna Mallar för invånarärenden
 • Klicka på Skapa mall med information 
 • Klicka på Tom mall
 • Namn på ärendetypen - skriv ett namn på mallen / en rubrik som tydligt talar om vad det är för meddelande. Tänk på att det är detta namn som syns i listan när personalen ska välja mall, men det är också rubrik på meddelandet i mottagarens inkorg.
 • Lägg till informatonstext - Skriv informationstexten / meddelandet. Antingen kan du skriva en lång text eller flera korta frasminnen som kan kombineras på olika sätt vid utskick. Glöm inte att lägga till kontaktinformation till er mottagning, undvik att skriva telefonnummer, det bästa är att  länka till mottgningens kontaktkort på 1177.
 • Under Spara-fliken kan du skriva en instruktion till ärendehanteraren, vill du inte skriva någon instruktion sätt en punkt i rutan då den är obligatorisk att fylla i.
 • Ange vad det är för typ av mall.
 • När du är klar och vill göra mallen tillgänglig ör ärendehanterare att använda bockar du i rutan Aktivera mall.
 • Spara.

B: Mall för meddelande med frågor

 • Öppna Mallar för invånarärenden
 • Klicka på Skapa mall med frågor
 • Klicka på Tom mall
 • Namn på ärendetypen - skriv ett namn på mallen / en rubrik som tydligt talar om vad det är för meddelande. Tänk på att det är detta namn som syns i listan när personalen ska välja mall, men det är också rubrik på meddelandet i mottagarens inkorg.
 • Flik Frågor till invånaren - Skapa frågor. 
 • Flik Svarsformulär - Skriv svarsalternativ för svar, delsvar och motfråga.
 • Flik Spara - här kan du skriva en instruktion till ärendehanteraren, vill du inte skriva någon instruktion sätt en punkt i rutan då den är obligatorisk att fylla i. 
 • Ange vad det är för typ av mall.
 • Ange om du vill ha någon annan aviseringsinställning på dessa ärenden än vad som är standard för mottagningen.
 • När du är klar och vill göra mallen tillgänglig för ärendehanterare att använda bockar du i rutan Aktivera mall.
 • Spara.

Så här skickar du ett meddelande

 • Öppna Mina ärenden
 • Klicka på Skicka ärende
 • Välj mall. Klicka på Gå vidare.
 • Skriv in invånarens personnummer. Klicka på Lägg till.
 • Kontrollera att invånaren har en aktiv inloggning och har aktiverat avisering antingen till mobiltelefon (sms) eller e-post. 
 • Klicka på nästa.
 • Klicka på pratbubblan med ett plustecken i för att ”plussa” in mall-texten i själva meddelandet. Du kan "plussa" in flera texter efter varandra.
 • Behöver du lägga till eller ändra någon information kan du göra det.
 • Om en fil ska bifogas - Klicka på Bifoga fil. Leta rätt på rätt fil. Klicka på öppna. 
 • Skicka.

Så här kontrollerar du att invånaren läst meddelandet

Under Mottagningens ärenden, Alla ärenden, kan du filtrera fram mottagningens skickade meddelanden (Ärendetyp: skickat av vården) och kontrollera att invånaren har öppnat det (status: läst/oläst av invånare).