Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 e-tjänsterna

1177 e-tjänsterna är en säker digital ingång till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. I Region Jönköpings län erbjuder alla mottagningar invånare e-tjänster för att se personlig vårdinformation, kontakta vården på ett säkert sätt och få stöd och behandling på distans. 

Region Jönköpings läns strategi för e-hälsa är att:

 • öka kontakterna med invånarna via digitala kanaler
 • flytta över manuella ärenden till digitala kanaler där det finns en stor patient- och verksamhetsnytta
 • öka kännedomen om våra e-tjänster

Syftet med e-tjänsterna är att:

 • öka tillgängligheten till vården
 • öka servicen till medborgarna
 • stärka patientens ställning
 • effektivisera hanteringen av rutinärenden

Hur patienten använder 1177 och e-tjänsterna

 • Invånaren når e-tjänsterna genom att logga in på 1177.se  eller i appen 1177 Vårdguiden.
 • Inloggning sker med hjälp av bank-id, Freja eid plus eller Telia e-legitimation.
 • E-tjänsterna är personliga.
 • Barn till och med 12 år kan hanteras av ombud. Barn och ungdomar över 13 år måste logga in själva.

I inloggat läge kan invånaren dygnet runt kontakta vården och göra olika typer av vårdärenden. Invånaren kan kommunicera med sin mottagning för att exempelvis få allmän rådgivning, förnya ett recept eller boka en tid.

En person med skyddade personuppgifter kan använda 1177 e-tjänsterna på samma sätt som en person utan skyddade personuppgifter. Däremot kan inte en vårdnadshavare agera ombud åt sitt barn om vårdadshavaren eller barnet har skyddade personuppgifter. 

I sina inställningar kan invånaren ställa in att hen vill ha en avisering via e-post och/eller sms när det finns ett nytt meddelande att läsa i hens inkorg på 1177. Här kan hen också välja om hen i första hand vill ha information från vården digitalt och inte via brev.

Hur personal använder 1177 och e-tjänsterna

En mottagning som finns upplagd på 1177 kan erbjuda befintliga e-tjänster men också själva skapa e-tjänster (ärendetyper) som de vill erbjuda invånarna.

Medarbetare på mottagningen kan inleda en kommunikation med en invånare genom att skicka meddelanden eller frågor till invånaren.

Statistik för 1177 e-tjänsterna

Ineras webbplats kan du ta del av statistik för 1177 e-tjänsterna.

Det finns också en sida med förklaringar kring statistiken som visas.

Så här gör du för att filtrera informationen:

Du kan kombinera flera filter för att söka ut den statistik du är intresserad av.

Under ”invånare” kan du filtrera fram vilket datumintervall du är intresserad av, samt region. Du kan se:

 • antal inloggningar per åldersgrupp och kön
 • antal inloggningar per autenticeringsmetod
 • andel invånarkonton
 • antal invånarkonton
 • antal och andel delade kontaktuppgifter samt önskad avisering

Under ”vårdpersonal” kan du filtrera fram vilket datumintervall du är intresserad av. Du kan se:

 • Antal inloggningar per månad, timma och veckodag.

Under ”ärenden” kan du filtrera på flera variabler. Du kan kombinera flera filter.

 • Datum
 • Region
 • Ärendetyp – i första kolumnen väljer du bland de standardiserade kategorierna tex fråga, remiss, begär intyg. I andra kolumnen visas alla varianter av denna typen av tjänster. Vet du inte exakt vilken du letar efter välj markera alla. Alternativen som syns är inte enbart de som används i vår region utan kan vara sådana som tagits fram i andra regioner.
 • Mottagning – här listas alla mottagningar som finns i systemet, det underlättar sökningen om du vet exakt vad din mottagning heter, det går även bra att söka på HSA-id.
 • Flödestyp – här kan du välja att se invånarinitierade ärenden (e-tjänster som startats av invånaren) eller vårdinitierade ärenden (meddelanden som skickas från vården).

Du kan se:

 • antal inloggningar per åldersgrupp och kön
 • antal inloggningar per autentiseringsmetod
 • andel invånarkonton
 • antal invånarkonton
 • antal och andel delade kontaktuppgifter samt önskad avisering