Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 fristående formulärtjänst

1177 Vårdguidens formulärtjänst

1177 fristående formulärtjänst används för att designa och skicka säkra digitala frågeformulär, enkäter och skattningsformulär till invånare, som de kan fylla i via 1177. Vårdpersonalen kan se de inkomna svaren och även skicka påminnelser.

Formulärtjänsten har en säker personuppgiftshantering och kryptering vilket gör att formulären kan användas för patientuppgifter. Utskick kan göras till en eller flera invånare samtidigt. Invånaren kan besvara formuläret via sin dator eller mobiltelefon, inför, under eller efter vårdbesök. Vårdpersonalen kan ta del av svaren innan besöket istället för att ta tid från vårdmötet.

Formulär via fristående formulärtjänst lämpar sig extra väl för långa och komplexa formulär då det är möjligt för invånaren att spara efter varje ifylld sida och fortsätta med resterande frågor senare.

Det är också möjligt att lägga formulär på 1177.se som är öppna för alla invånare att använda. Ett exempel är formulär för egenanmälan till olika vårdinsatser.

Det går att använda ett öppet formulär för att länka till formulär ifrån olika typer av meddelanden.

Exempel på formulär

  • Hälsodeklaration inför besök
  • Skattningsformulär
  • Levnadsvanor
  • Uppföljning av vårdaktivitet
  • Kvalitetsregister
  • Medgivande

Hantering

All hantering av formulär i formulärtjänstens personalgränssnitt. Behörighet krävs.

Systemförvaltare aktiverar befintliga formulär alternativt skapar/designar formulär. Vårdpersonalen skickar formulär och läser sedan inkomna svar i personalgränssnittet. Det finns ingen koppling mellan den fristående formulärtjänsten och våra verksamhetssystem.

Formuläret skickas till invånarens inkorg i 1177 e-tjänsterna. Invånaren aviseras enligt sina inställningar (sms/e-post) om att hen har ett formulär att besvara.

Jämförelse av olika formulärtjänster

Inom 1177.se finns flera olika tjänster som innehåller olika typer av formulärhantering:

  • 1177 e-tjänster - Ärendetyper
  • Stöd och behandling
  • Formulärtjänsten

På Ineras webbplats kan du se en jämförelse av de olika formulärtjänsterna.