Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Artrosskolan - Stöd och behandling

Artrosskolan är ett informations- och utbildningsprogram över internet som ligger på plattformen "Stöd och behandling".

Programmet är riktat till artrospatienter och ska förmedla kunskap för att stödja invånaren i hantering av sina besvär.

Artrosskolan är uppbyggt av tre olika moduler (kapitel).

 1. Artrosskola - Vad är artros, behandling, fysisk aktivitet, vardagsliv med artros
 2. Övningar - Olika fysiska övningar beroende på var artrosen sitter
 3. Utvärdering - Utvärderingsformulär

Instruktioner för hur du kommer igång med digital artrosskola i Region Jönköping.

 1. Genomför utbildningen i Artrosskolan i LOK (Lärande och utbildningskalendern)
  Detta är en onlineutbildning för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som ska arbeta i digitala Artrosskolan på Stöd och behandlingsplattformen. 
  Onlineutbildningen omfattar filmer som är 55 minuter samt 25 minuter och därefter 2-3 timmars egen träning beroende på digital vana.  
 2. Beställ behörighet till utbildningsmiljön via Regionens vårdgivaradministratör (i nuläget kerstin.engkvist@rjl.se )
 3. Öva i utbildningsmiljön som testbehandlare och som testpatient.
 4. På din arbetsplats ska det finnas en behörighetsadministratör för Stöd & Behandling. Be denna person att aktivera dig i Stöd&Behandlingsplattformen
 5. Nu kan du börja behandla patienter i den digitala artrosskolan!