Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Bra liv med diabetes - Stöd och behandling

Bra Liv med diabetes är ett internetbehandlingsprogram som stöd för invånare med diabetes typ 2, både de med nyupptäckt diabetes och de som haft diabetes sedan tidigare.
Programmet utvecklas av tre läkare i Region Jönköpings län - Andreas Stomby, Andreas Tengblad och Frida Jarl tillsammans med stöd av Uppsala och sydöstra regionen.
Syftet är att invånaren själv ska kunna ta hand om sin egen sjukdom, då man sett att det saknas mycket information där idag.
Diabetessjuksköterskan delar ut programmet till invånaren som i sin tur förser diabetessjuksköterskan med information. Programmet pågår 8-12 veckor. Härefter avslutar invånaren programmet och fortsätter sedan med vanlig vård.
Uppföljning sker efter 3 månader.

Testning av programmet sker under hösten 2020.
2021 påbörjas en forskningsstudie för programmet i sydöstra regionen samt Uppsala.