Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Hjärtskolan - Stöd och behandling

"Syftet med stödprogrammet är att ge personer med kranskärlssjukdom en ökad kunskap om hjärtsjukdomen, dess riskfaktorer, hälsosamma levnadsvanor, känslomässiga reaktioner och de vanligaste läkemedlen. Stödprogrammet rekommenderas som komplement eller alternativ till den sjukhusbaserade hjärtskolan.
Hjärtskolan är ett internetbehandlingsprogram som ligger på Stöd och Behandlingsplattformen.
Programmet är utvecklat av Västra Götalandsregionen.
Hjärtsjuksköterska delar ut programmet till invånaren som i sin tur förser sjuksköterskan med information.
Invånaren använder programmet under 1 års tid.
Som behandlare måste man aktivt avsluta programmet men man får en flagga i programmet när det är dags för avslut (efter 365 dagar).

Programansvarig Region Jönköpings län:
Christofer Ahlberg, IT-strateg Medicinsk Vård