Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Livsbalansen - Stress och återhämtning - Stöd och behandling

Livsbalansen - Stress och återhämtning är ett internetbehandlingsprogram för stressrelaterade besvär
Länk: Livsbalansen - stress och återhämtning - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se)

Den tydligaste skillnaden mellan Livsbalansen och Stresshjälpen är att Livsbalansen har ett stort fokus på arbetsliv och vardag och kan förespråkas vid utmattningssyndrom, där Stresshjälpen inte är rekommenderat. Livsbalansen innehåller även valbara moduler, vilket gör att behandlingen till högre grad skräddarsys efter patientens behov.

För att få jobba med programmet behöver du som behandlare ha gått en särskild utbildning för Livsbalansen. Det är en e-utbildning som du gör själv när det passar dig.

E-utbildning om Livsbalansen

Den här utbildningen riktar sig till dig som är erfaren iKBT-behandlare och som arbetar med vuxna i Stöd och behandlingsplattformen. Du ska sedan tidigare ha gått iKBT-utbildning i Regionen Jönköpings läns regi för att vara behörig.

Du kan göra utbildningen online när det passar dig. Utbildningen tar mellan 3-5 h att gå igenom. Avsätt tid för detta så att du ger dig själva goda förutsättningar för inlärning.
Efter utbildningen behöver du träna dig i att använda programmet Livsbalansen - stress och återhämtning i Designverktyget/Utbildningsenheten. Detta gör du genom att ”Starta nytt moment” och skriva in ”Livsbalansen”.

När du är redo så kollar du om Livbalansen – stress och återhämtning finns på din enhet redan. I annat fall hör du av dig till regionens Vårdgivaradministratör för att få programmet tilldelat till din verksamhet.

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan/start av utbildningen:

Livsbalansen anmälan extern personal (se länk nedan)
IKBT Livsbalansen Påbyggnadskurs E-utbildning (luvit.se)

För att starta utbildningen behöver du snabbregistrera dig (genom att ange namn, e-postadress och valfritt lösenord). Här kan du också läsa mer om utbildningen.

Digitala självskattningsformulär

Samtidigt som patienten får tillgång till Livsbalansen – stress och återhämtning så kan patienten också få momentet Skatta ditt mående. Det är ett moment som innehåller många formulär och skattningar, bl a KEDS och PSS.

Vid frågor som rör utbildningen, välkomna att ta kontakt med internetbehandling@regionostergotland.se