Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Min vårdplan cancer - Stöd och behandling

Min vårdplan cancer är ett nationellt införandeprojekt av digital Min vårdplan, inom en rad olika diagnoser.
I Region Jönköpings län har vi för närvarande digital Min vårdplan, på Stöd och behandlingsplattformen inom följande diagnoser:

  • Min vårdplan Bröstcancer
  • Min vårdplan Prostatacancer
  • Min vårdplan Tjock- och ändtarmscancer
  • Min vårdplan Äggstockscancer
  • Min vårdplan Peniscancer
  • Min vårdplan Urinblåsecancer
  • Min vårdplan Huvud-hals cancer
  • Min vårdplan Myelom
  • Min vårdplan Lungcancer
  • Antalet diagnoser uppdateras ständigt.

Läs mer på relaterade länkar under Regionala Cancercentrums sida – RCC.