Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Mitt barns oro - Stöd och behandling

Möt ditt barns oro är ett informations- och stödprogram över internet som ligger på plattformen "Stöd och behandling".
Programmet är riktat till föräldrar som behöver råd och stöd hur de ska hantera sitt barns oro.

Möt ditt barns oro består av fyra olika moduler (kapitel).

  1. Vad är oro? - Bakgrund, programmets upplägg, tankar - känslor och beteenden
  2. Exponering och undvikande
  3. Att bemöta ett oroligt barn - Information om olika verktyg man kan använda för att bemöta barnet
  4. Oroliga tankar - Fler verktyg och aspekter samt avslutning