Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Tobakshjälpen - Stöd och behandling

Tobakshjälpen är ett Tobaksavvänjningsprogram över internet och ligger på plattformen "Stöd och behandling".
Programmet är framtaget av Region Jönköpings Län och används i flera Regioner i Sverige.

Tobakshjälpen är uppbyggd av sex olika moduler (kapitel).

  1. Inledning - "Information om behandlingen" och "Behandlingen - så här går den till"
  2. Bra att veta - Samlad information om beroende, abstinens, vad som händer fysiskt
  3. Uppvärmning/förberedelser - Samlad information om hur man kan öka motivationen, lära av tidigare erfarenheter, att stå rustad
  4. Uppstart/stopp - aktiva stoppfasen - "Första dagarna" och "De första erfarenheterna"
  5. Håll i och håll ut - Vidmakthållandefasen - Information om fortsättningen, återfallstankar och bakslag
  6. Uppföljning - Hur går det. "Summering" och "Återfall