Navigera till sidans huvudinnehåll

Support och felanmälan 1177 direkt

Användare

1. I första hand ska du kontakta superanvändare eller IT-kontaktperson inom den egna verksamheten. 

Om ärendet inte kan lösas inom den egna verksamheten upprättas en felanmälan till Inera support via formulär:

Om ärendet gäller allvarlig incident ska felanmälan göras dygnet runt till Inera support via telefon 0771-25 10 10.

Exempel på allvarlig incident:

  • 1177 direkt ligger nere
  • Ärenden kan inte tas emot eller hanteras
  • Uppenbara fel i triagen.

2. Inera support återkopplar till upprättare av felanmälan.

3. Upprättare av felanmälan återkopplar svar från Inera support till
e-halsa@rjl.se.

Invånare

Support och synpunkter omhändertas av Inera support som nås via ”Support” i 1177 direkt.

Avvikelsehantering

Avvikelser rapporteras via Synergi enligt gällande rutin och skickas till:

RLK o Verksamhetsnära funktion - Folkhälsa och Sjukvård RG - Folkhälsa och sjukvård RE - E-hälsa AG.