Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildning och lärande för 1177 e-tjänster

Utbildning

För dig som är, eller ska bli, Lokal administratör för 1177 e-tjänsterna erbjuds en lärarledd grundutbildnig via zoom. Utöver grundutbildningen erbjuds då och då fördjupningsutbildningar inom olika områden/moduler. Läs mer och anmäl dig i LoK (lärande och kompetensportalen).

Under året har vi lite extra fokus på att hjälpa er igång med digitala meddelanden via 1177. Vi håller därför flera kortare (ca 45-60min) utbildningstillfällen kring att skapa meddelandemallar och skicka meddelanden. Anmälan görs i LOK.

Den som är Lokal administratör i 1177 e-tjänsterna på mottagningen anvararar för att enhetens ärendemottagare och ärendehanterare har tillräckliga kunskaper i systemet.

Användarforum

Två gånger per år (maj/juni och nov/dec) arrangeras Användarforum för lokala administratörer i Region Jönköpings län. Vid användarforum presenteras nyheter, uppdateringar som gjorts, ändringar som är på gång i närtid och utvecklingsprojekt som kommer längre fram. Det finns möjlighet att skicka in frågor och ämnen i förväg samt ställa frågor under forumet. Användarforum hålls digitalt och leds av systemförvaltare för 1177 e-tjänsterna och ibland fler personer från sektion e-hälsa. Anmälan sker i LoK. 

Information och användarstöd

Ineras webbplats finns information om 1177 e-tjänsterna och hur du kan arbeta i verktyget.