Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildning och lärande för 1177 e-tjänster

Utbildning

För dig som är, eller ska bli, administratör för 1177 e-tjänsterna erbjuds en lärarledd webbutbildning i två steg. Del ett är en grundutbildning som efter några veckor fortsätter med del två. Läs mer och anmäl dig i LoK (lärande och komtetensportalen).

Användarforum

Två gånger per år (maj/juni och nov/dec) arrangeras Användarforum för lokala administratörer i Region Jönköping. Vid användarforum presenteras nyheter, uppdateringar som gjorts, ändringar som är på gång i närtid och utvecklingsprojekt som kommer längre fram. Det finns möjlighet att skicka in frågor och ämnen i förväg samt ställa frågor under forumet. Användarforum hålls digitalt och leds av systemförvaltare för 1177 e-tjänsterna och eventuellt fler personer från sektion e-hälsa. Anmälan sker i LoK. 

Information och användarstöd

Ineras webbplats finns information om 1177 e-tjänsterna och hur du kan arbeta i verktyget.