Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd vid införande av 1177 formulärtjänst

För att komma igång med digitala formulär via den fristående formulärtjänsten ta kontakt med systemförvaltaren och beskriv ert behov. 

Många formulär finns redan framtagna nationellt eller av andra regioner framförallt när det gäller vedertagna skattningsskalor eller frågebatterier.

I de allra flesta fall kan dessa formulär användas direkt. Har er verksamhet stora behov av att lägga till eller ta bort någon fråga så finns möjlighet att skapa en lokal kopia. 

Har er verksamhet behov av ett nytt formulär skapas detta av systemförvaltaren utifrån ert underlag. Enklare beräkningsformler kan byggas in.

Du kan lägga till 1177 Forumlärtjänst på intranätet under "Mina system".

Aktivera enhet i 1177 Fristående formulärtjänst

För att aktivera 1177 Fristående formulärtjänst behöver det finnas en vårdenhet i HSA-katalogen (krävs att enheten är just en ”enhet”).

Minst en, gärna flera personer på enheten behöver utbildas i systemet.

 • Fyll i formuläret "Aktivera vårdenhet i 1177 Formulärtjänst" som skickas till förvaltningen för 1177 Formulärtjänst.
 • Systemförvaltaren aktiverar den nya enheten och skapar behörigheter.
 • Om önskade formulär finns tillgängliga läggs dessa in på er enhet.
 • Om önskade formulär behöver skapas eller om befintliga formulär behöver redigeras ska tydligt underlag bifogas med beställning. Beställare ansvarar för att kontrollera innehåll innan formuläret aktiveras. Systemförvaltare granskar underlaget och återkopplar till beställare om det önskade forumläret är möjligt att skapa och när det isåfall uppskattas vara tillgängligt.
 • Verksamheten ansvarar för att ta fram rutiner för hantering av formulärsvar, journalföring och gallring av uppgifter.
 • Om formulärsvar ska bifogas till patientens journal behöver en låst mellanslagringsmapp skapas. 
 • Förvaltningen återkopplar när enheten är skapad och formulär finns tillgängliga.

Inaktivera enhet i 1177 Fristående formulärtjänst

 • Hantera alla inkomna formulärsvar och kontrollera att inga formulär ligger obesvarade.
 • Fyll i formuläret "Inaktivera enhet i 1177 Formulärtjänst" som skickas till förvaltningen för 1177 Formulärtjänst.
 • Tänk på att ändra/ta bort eventuella länkar till enhetens formulär i meddelandemallar och ärendetyper.
 • Förvaltningen återkopplar när samtliga formulär är avpublicerade och enheten är inaktiverad.