Navigera till sidans huvudinnehåll

Allmänt om SITHS-kort

Identifieringstjänst SITHS

För att klara nationella krav på säkerhet och identifiering ska alla anställda i Region Jönköpings län ha ett SITHS-kort med foto. Privata vårdcentraler inom vårdval har också SITHS-kort, men utan foto.

Användningsområden för SITHS-kort

SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster och journalsystem. SITHS används också för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

Förutom detta kan SITHS även användas för elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar och recept. Andra exempel är signering och kryptering av e-postmeddelanden, för utskrifter, vid inpassering i lokaler, med mera. I praktiken kan SITHS ersätta de flesta identifieringslösningar som finns på en arbetsplats.

För att kunna få ett SITHS-kort krävs det att man finns upplagd i HSA-katalogen.

När ditt SITHS-kort håller på att löpa ut

I god tid innan ditt SITHS-kort går ut kommer du att få ett mail, där finns det utförligt beskrivet hur du går tillväga för att förnya ditt SITHS-kort.