Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om Mitt Vaccin

Frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga i frågor och svar nedan, ställ frågan via Tjänstekatalogen

 

Ska de vaccin som finns i mittvaccin också dokumenteras i Cosmic? t.ex. resevaccin?

Nej, ni behöver inte dokumentera detta även i Cosmic. MittVaccin är vårt journalsystem för vaccinationer, det räcker att skriva där. I Cosmic skapas enkontakt för att kunna hantera patienten i kassan och ta betalt för vaccinationen.

Vaccinera patient över 50 år mot TBE?

För att varningar och intervall ska visas rätt behöver man lägga till det vaccin som heter FSME Immun och det som heter FSME Immun över 50 år i sitt saldo (dessa delar sedan på antalet doser i saldot).

När man sedan vaccinerar, välj FSME Immun och välj sedan över 50 år/ under 50 år under intervall.

se länk till höger för mer info.

Vaccinet som vi har i vaccinsaldot syns inte i snabbvaccinering? 

När man lägger til vaccin i vaccinsaldot behöver man sedan titta under mottgningens vaccin och klicka på gröna pennan till höger om vaccinet. Sedan bockar man i rutan för snabbvaccin. Mer info om detta finns i manualen.

Samordningsnummer istället för A-nummer? (2021-11-18)

För de patienter som behöver ett covid-bevis och har fått sin vaccination registrerad på a-nummer kan man i MittVaccin göra om a-numret till samordningsnumret. 

De patienter som hör av sig till vaccinerande enhet för att få sina vaccinationer registrerade på sitt samordningsnummer, ändra till deras samordningsnummer via knappen "ändra personuppgifter".

Specialtecken i patientens namn (2021-11-17)

Patienter som har specialtecken i sitt namn från PU-tjänsten hanteras enligt följande:

1. hämta från PU-tjänst
2. redigera bort specialtecken
3. spara

Att specialtecken inte fungerar är felanmält till leverantören och vi väntar på rättning.

Behörigheter

Behörigheter till MittVaccin beställs via tjänstekatalogen. Tänk också på att avbeställa behörigheter för personal som slutar.

Hälsodeklarationer

Välj hälsodeklaration utifrån vilken vaccination som ska ges.

När ni registrerar i MittVaccin kan ni välja vilken hälsodeklaration som fylls i vid respektive vaccinationstillfälle.

När ni använder bokningen i MittVaccin kan ni styra vilken hälsodeklaration som ska användas för vilka besökskategorier.

Fylla i hälsodeklaration via webben (ej bokad tid): Vid drop-in kommer det finnas 1 förvald hälsodeklaration som gäller för alla drop-in-besök, d.v.s. om patienten fyller i hälsodeklarationen via webben. Just nu är det hälsodeklarationen för ”influensa samt covid-19” som används för detta.

Patienter som ska betala för sin vaccination

Motsvarande arbetssätt som ni har idag används. D.v.s. det som ni idag registrerar i Svevac kommer i fortsättningen registreras i MittVaccin. Den registrering som ni gör i Cosmic för att patienten ska betala/faktureras gör ni på samma sätt som tidigare.

Svevac

Alla vaccinationer som görs inom region Jönköpings Län samt privata vårdgivare inom vårdval ska dokumenteras i MittVaccin från 2021-12-01.

Dokumentation/ändringar i Svevac kommer inte längre kunna göras i Region Jönköpings län från 2021-12-31. Dvs under december behöver eventuella efterregistreringar samt korrigeringar göras i Svevac. Tidigare dokumenterade vaccinationer kommer att importeras in i MittVaccin från Svevac under första kvartalet 2022.

Personal inom Region jönköpings län (och privata vårdgivare inom regionen som använder regionens avtal för Svevac) kommer att ha läsrätt i Svevac i tre månader.