Navigera till sidans huvudinnehåll

Avtal med andra regioner om patientavgifter

Avtal med Sydöstra sjukvårdsregionen

(Jönköping, Kalmar och Östergötland)

Patient bosatt inom Sydöstra sjukvårdsregionen kan fritt utan specialistvårdsremiss söka primär- och specialistsjukvård (öppen- och slutenvård) i regionen. Vård kan även sökas hos privat vårdgivare som har vårdavtal med någon av regionerna, men då måste en betalningsförbindelse finnas från patientens hemlandsting.

För sluten högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset i Linköping gäller att specialistvårdsremiss skall utfärdas av remissansvarig läkare i patientens hemlandsting.

 • Patienten betalar patientavgift enligt vårdlandstingets regler
 • Patientavgifterna kan tillgodoräknas på patientens högkostnadsskydd
 • Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista

Avtal med Region Halland

Avtalet innebär att patienter från båda våra regioner fritt och utan specialistvårdsremiss kan söka primär- och specialistsjukvård (öppen- och slutenvård). Avtalet omfattar också vård hos privata vårdgivare med avtal, men då måste en betalningsförbindelse finnas från patientens hemlandsting.

 • Hemlandstingets samt vårdlandstingets remissregler ska uppfyllas
 • Behöver patient från Halland vidareremitteras av oss till annat landsting/region för slutenvård måste specialistvårdsremiss skrivas från patientens hemlandsting.
 • Patienten betalar patientavgift enligt vårdlandstingets regler
 • Patientavgifterna kan tillgodoräknas på patientens högkostnadsskydd
 • Patienten får ersättning för sjukresor enligt hemlandstingets regler
 • Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista

Avtal med Region Kronoberg

Avtalet innebär att patienter från båda våra regioner fritt och utan specialistvårdsremiss kan söka primär- och specialistsjukvård (öppen- och slutenvård). Avtalet omfattar också vård hos privata vårdgivare med avtal, men då måste en betalningsförbindelse finnas från patientens hemlandsting.

 • Hemlandstingets samt vårdlandstingets remissregler ska uppfyllas
 • Behöver patient från Kronoberg vidareremitteras av oss till annat landsting/region för slutenvård måste specialistvårdsremiss skrivas från patientens hemlandsting.
 • Patienten betalar patientavgift enligt vårdlandstingets regler
 • Patientavgifterna kan tillgodoräknas på patientens högkostnadsskydd
 • Patienter får ersättning för sjukresor enligt hemlandstingets regler
 • Hemlandstinget debiteras enligt utomlänsprislista