Navigera till sidans huvudinnehåll

Vård i annat EU-/EES-land

Lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trädde ikraft den 1 oktober 2013. Vid samma tillfälle överfördes kostnadsansvaret för vården i annat EU-/EES-land till landstingen. Det är patientens hemlandsting som står för vårdkostnaden som Försäkringskassan beslutar om.

EU-vård - planerad, valfri vård inom EU

Lagen innebär att patienter kan söka vård i annat EU-/EES-land och begära ersättning via Försäkringskassan i Visby.

Det avser valfri vård. Patienten ansvarar alltså själv både för att hitta lämplig vårdgivare och för alla kontakter med vårdgivaren. Möjligheten gäller både akut och planerad vård och både öppen- och slutenvård.

Vid frågor kan patienten hänvisas till Försäkringskassan